NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Palivec, Viktor, 1908-1989
Narození 23. prosince 1908, Příbram (okr. Příbram)
Úmrtí 30. prosince 1989, Praha (okr. Hlavní město Praha)

Biografická pozn. Narozen 23.12.1908 v Příbrami, zemřel 30.12.1989 v Praze. RNDr., knihovník a bibliograf, básník, vlastivědné práce z Příbramska a Berounska, heraldik, skautská literatura.
Źivotopis Reálné gymnázium absolvoval v Příbrami (maturita 1926). Rok strávil na Vysoké škole báňské v Příbrami a po doplňovacích zkouškách na gymnáziu v Praze-Libni pokračoval od r. 1928 v Praze na UK, kde studoval přírodní vědy, filozofii a dějiny. Titul RNDr. získal v r. 1934. Knihovnickou kvalifikaci si doplnil na knihovnických kursech při FF UK a později na Střední knihovnické škole. Krátce vyučoval v kursech a na školách. Od r. 1932 pracoval jako vedoucí knihovník Ústřední lékařské knihovny a správce archivu Lékařského domu, stál při založení Lékařského muzea. Z této činnosti vznikly některé práce z lékařského knihovnictví: Nemocniční knihovny (1940), Literární dokumentace v lékařství (1945), Z knih a o knihách (1946). V obsáhlé Lékařské bibliologii (1946) podal návod na vybudování lékařské knihovny, přehled našich i zahraničních lékařských bibliografií i seznam českých lékařských knihoven. Byl jedním z prvních, kdo zavedli do čs. lékařského knihovnictví systém literární dokumentace. Jako člen mezinárodní asociace nemocničních knihovníků v Paříži referoval o organizaci čs. lékařského knihovnictví. V letech 1946-1956 řídil veřejnou lidovou knihovnu v Berouně. Působil zároveň jako městský kronikář, krátce jako vedoucí archivu a muzea. Vydal zde řadu bibliografických soupisů, publikaci 50 let městské knihovny v Berouně a příručku Bibliografické zkratky (1958). Z Berouna přešel do Národní knihovny v Praze. Nejdříve působil ve věcném zpracování v redakci Bibliografického katalogu – České knihy. Kromě redakčních prací se také věnoval anotování knih z oborů přírodních věd a medicíny.
Řadu let vedl odd. retrospektivní národních knižní bibliografie 19. a 20. stol. až do odchodu do důchodu v r.1971. Vydal publikaci Česká regionální bibliografie (1966), zpracovával periodické přehledy publikační činnosti pracovníků Státní knihovny ČSR. Zveřejňoval články týkající se dějin bibliografie, národní retrospektivní bibliografie, regionální bibliografie a četné recenze bibliografických prací z oboru lékařství a přírodních věd. Působil ve státních knihovnických kursech jako vedoucí i jako lektor. Je autorem pěti básnických sbírek, kde se výrazně projevuje motiv lásky k rodnému kraji i celé české zemi. Speciální zájem o region středních Čech, zvláště Příbramsko, Berounsko, Křivoklátsko je tématem jeho prózy – románové kroniky, pověstí pro dospělé i pro mládež i jeho prací odborných. Zabýval se pomocnými vědami historickými, publikoval práce z genealogie, heraldiky a antropologie. LČL. Sv. 3. 2000. – Čtenář, 1984, č. 1, s. 18. – Informační bulletin Národní knihovny v Praze, 1993, č. 19, s. 15-16. - Zpravodaj SK ČSR, 1968, č. 4, s. 37-39; 1979, č. 1, s. 31; 1983, č. 6, s. 47-48. nd

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000377.htm ]