NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Suchý, Jaroslav, 1921-2002
Narození 10. ledna 1921, Náchod (okr. Náchod)
Úmrtí 26. května 2002, Náchod (okr. Náchod)
Místo působení Náchod (okr. Náchod) - Městská knihovna Náchod (1950-1983)

Biografická pozn. Narozen 10.1.1921 v Náchodě, zemřel 26.5.2002 v Náchodě. PhDr., redaktor, básně, divadelní a rozhlasové hry, literární práce a monografie A. Mickiewicze.
Źivotopis Poprvé se stal knihovníkem Městské knihovny v Náchodě za války, když byl zakázán časopis U nás, který redigoval. Vykonával základní práce – na knihy v černých vazbách lepil lístky se signaturami a stavěl je na regál. Studoval na FF UK filozofii a český jazyk a zároveň složil zkoušky na Tobolkových kursech. Získal doktorát filozofie. Vrátil se do knihovny a od r. 1950 stál v jejím čele 33 let. Zavedl volný výběr, ke kterému čtenáři zpočátku přistupovali s nedůvěrou. Vždy ho přitahovala práce se čtenáři, kontakt s lidmi pěstoval ve čtenářských kroužcích. Večery poezie se konaly na náchodském zámku. Do kroužků anglosaské literatury zval J. Škvoreckého, se kterým ho pojilo dlouholeté přátelství. Ve studentském časopise otiskl Škvoreckého první povídku a sám se stal autentickou předlohou Jarky Mokrého ve Škvoreckého Prima sezóně. Instaloval v knihovně výstavy výtvarného umění, stýkal se s výtvarníky. Vybudoval metodický koutek na pomoc vesnickým knihovníkům, osvobozoval knihy na vesnicích ze starých skříní stojících často na chodbě, nebo skladované v bytech knihovníků. Založil tradici Náchodských knihovnických týdnů, které začínaly pod hlavičkou SKIP a potom ještě pokračovaly 8 let v organizaci náchodské knihovny. Napsal řadu odborných knihovnických článků, vtipných fejetonů a „pohádek“ z knihovnického života, které publikoval v časopise Čtenář. Je autorem příležitostných reprezentativních publikací, např. Náchod (1976) nebo Náchod – to krásné město Kostelec (1994), věnované sedmdesátinám J. Škvoreckého. Psal básně, fejetony, rozhlasová pásma. Patřil k zakládajícím členům SKIP v r. 1968, aktivně se činnosti SKIP věnoval až do jeho zákazu v r. 1970.
Zúčastnil se obnovy SKIP v r. 1990 byl členem výkonného výboru a jeho předsednictva. Jeho sjezdová vystoupení měla vždy velký ohlas. nd
Medaile a ocenění Cena českých knihovníků (2001)
Další info URLBulletin SKIP, 2002, 3

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000384.htm ]