NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vančura, Dalibor, 1922-1985
Narození 13. května 1922
Úmrtí 2. května 1985, Praha

Biografická pozn. Narozen 13.5.1922 v Českých Budějovicích, zemřel 2.5.1985 v Praze. PhDr., pracovník metodického kabinetu knihovnictví při Státní knihovně. Práce v oboru metodiky knihovnictví.
Źivotopis Ještě před ukončením studia na Pedagogické fakultě UK nastoupil v r. 1949 do výzkumného odd. Masarykova lidovýchovného ústavu v Praze. Zde se zabýval výzkumem veřejného mínění a výzkumem knižního trhu. Pak se stal vedoucím metodického kabinetu pro lidové knihovny v Lidovýchovném později Osvětovém ústavu. V r. 1957 po převedení kabinetu do Národní knihovny a po vytvoření Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví (ÚVMKK) přešel na toto pracoviště. Byl hlavním tvůrcem koncepce metodické činnosti pro oblast veřejného knihovnictví. Stal se vedoucím nově vytvořeného odd. výzkumu základních otázek knihovnictví ÚVMKK. Stál v čele výzkumu společenské funkce knihoven. Výsledky daly podnět i k budování střediskového systému veřejných knihoven. Poznatky z této práce i provedené průzkumy četby v knihovnách se obrazily ve Vančurově publikační činnosti. Příručka pro vesnické knihovníky (1961) je návodně rozpracována i pro začátečníky a pomáhá jim vniknout do základů knihovnických disciplin. Výsledky výzkumů četby jsou obsaženy ve spise Jak se čte na vesnici (1969). Další práce se věnují funkci knihoven: Knihovny a čtenáři ve městech (1973) a Kapitoly z výzkumu veřejných knihoven (1982). Své poznatky zveřejňoval také v článcích v odborném tisku, aktivně se účastnil školení, seminářů, aktivů a porad jako lektor a odborný poradce. Spolupracoval s katedrou vědeckých informací a knihovnictví FF UK, kde byl konzultantem studentů při jejich ročníkových a diplomových pracích. Soustavně se zajímal o vývoj knihoven na Slovensku, podporoval vzájemnou výměnu zkušeností a udržování neformálních pracovních kontaktů. Podílel se na přípravě 1. ročníku soutěže BVLK, na vypracování podmínek této soutěže.
Této soutěži se věnoval v celé své profesní kariéře. 35. kolo BVLK v r. 1985 bylo jeho poslední služební cestou do českých knihoven. Lit.: Knihovnictví a bibliografie, 1985, č. 4, s. 71-72. – Metodický zpravodaj (SVMK), 1985, č. 3. nd

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000389.htm ]