NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vančura, Dalibor, 1922-1985
Narození 13. května 1922, České Budějovice (okr. České Budějovice)
Úmrtí 2. května 1985, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Masarykův lidovýchovný ústav (později Osvětový ústav) (1949-1957)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1957-1985)

Biografická pozn. Narozen 13.5.1922 v Českých Budějovicích, zemřel 2.5.1985 v Praze. PhDr., pracovník metodického kabinetu knihovnictví při Státní knihovně. Práce v oboru metodiky knihovnictví.
Źivotopis Ještě před ukončením studia na Pedagogické fakultě UK nastoupil v r. 1949 do výzkumného odd. Masarykova lidovýchovného ústavu v Praze. Zde se zabýval výzkumem veřejného mínění a výzkumem knižního trhu. Pak se stal vedoucím metodického kabinetu pro lidové knihovny v Lidovýchovném později Osvětovém ústavu. V r. 1957 po převedení kabinetu do Národní knihovny a po vytvoření Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví (ÚVMKK) přešel na toto pracoviště. Byl hlavním tvůrcem koncepce metodické činnosti pro oblast veřejného knihovnictví. Stal se vedoucím nově vytvořeného odd. výzkumu základních otázek knihovnictví ÚVMKK. Stál v čele výzkumu společenské funkce knihoven. Výsledky daly podnět i k budování střediskového systému veřejných knihoven. Poznatky z této práce i provedené průzkumy četby v knihovnách se obrazily ve Vančurově publikační činnosti. Příručka pro vesnické knihovníky (1961) je návodně rozpracována i pro začátečníky a pomáhá jim vniknout do základů knihovnických disciplin. Výsledky výzkumů četby jsou obsaženy ve spise Jak se čte na vesnici (1969). Další práce se věnují funkci knihoven: Knihovny a čtenáři ve městech (1973) a Kapitoly z výzkumu veřejných knihoven (1982). Své poznatky zveřejňoval také v článcích v odborném tisku, aktivně se účastnil školení, seminářů, aktivů a porad jako lektor a odborný poradce. Spolupracoval s katedrou vědeckých informací a knihovnictví FF UK, kde byl konzultantem studentů při jejich ročníkových a diplomových pracích. Soustavně se zajímal o vývoj knihoven na Slovensku, podporoval vzájemnou výměnu zkušeností a udržování neformálních pracovních kontaktů. Podílel se na přípravě 1. ročníku soutěže BVLK, na vypracování podmínek této soutěže.
Podílel se na přípravě 1. ročníku soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu (BVLK), na vypracování podmínek této soutěže. Této soutěži se věnoval v celé své profesní kariéře. 35. kolo BVLK v r. 1985 bylo jeho poslední služební cestou do českých knihoven. nd
Medaile a ocenění čestné uznání Ministerstva kultury ČSR za zásluhy o rozvoj soutěže BVLK (1980)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000389.htm ]