NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Smejkal, Bohuslav, 1924-2015
Narození 11. května 1924, Olomouc-Holice (okr. Olomouc)
Úmrtí 30. července 2015, Olomouc (okr. Olomouc)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Knihovna Obchodní a živnostenské komory v Olomouci (1945-1949)
Olomouc (okr. Olomouc) - Univerzitní knihovna v Olomouci (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1949-1984)

Biografická pozn. Narozen 11. 5. 1924 v Holici u Olomouce, zemřel 30. 7. 2015 v Olomouci. Knihovník, bibliofil, kulturní pracovník. Bibliografické práce, regionální vlastivědné a historické práce.
Źivotopis Po maturitě na Slovanském gymnáziu v Olomouci (1943) byl do konce války totálně nasazen. Poté začal studoval práva na Masarykově univerzitě v Brně, odkud byl po únoru 1948 vyloučen. Po osvobození absolvoval první státní kurs pro knihovníky v Kroměříži. V letech 1945-1949 pracoval jako knihovník Obchodní a živnostenské komory v Olomouci. Po zrušení této instituce fond přešel do Univerzitní, později Státní vědecké knihovny v Olomouci (SVKOL). Také oba knihovníci: O. F. Babler a B. Smejkal nastoupili do SVKOL. Smejkal zde pracoval 35 let. Kvalifikaci si zvýšil na přelomu 50. a 60. let studiem při zaměstnání organizovaným ÚVMKK v Praze. Při závěrečných zkouškách obhájil svou práci Papírny střední a severní Moravy 16. – 18. století. V SVKOL pracoval léta jako vedoucí odd. styku se čtenářem, v posledních letech jako náměstek ředitele. Veřejnost ho oceňovala, má zásluhy na prezentaci SVKOL. Pomáhal studentům při shromažďování pramenů. Posluchačům prvních ročníků fakult UP přednášel instruktážní přednášky. Prováděl exkurze domácích i zahraničních zájemců. Instaloval více než 1000 literárních výstavek i rozsáhlé výstavy mimo knihovnu. Nejvýznamnější byla výstava ke 400. výročí SVKOL v r. 1966 a výstava Deset století života Olomouce v literatuře v r. 1973. Rozsáhlá je jeho publikační činnost. Jeho personální bibliografie z r. 2004 podchycuje téměř 400 textů. Dvacetiletou činnost SVKOL zhodnotil v publikaci Státní vědecká knihovna v Olomouci 1945-1965 (1965). Na 400. výročí vzniku knihovny reagoval prací Státní vědecká knihovna v Olomouci 1566-1966 (1966). Vzácné tisky SVKOL představil v publikaci Z pokladů Státní vědecké knihovny v Olomouci (1966).
Významnému výročí je věnována práce Sto let české veřejné knihovny v Olomouci 1889-1989 (1989). Tematika regionu převládala v jeho dalších publikacích: Olomouc – městská památková rezervace (1986), Svatý Kopeček. Poutní chrám (1994). Dlouhá léta přispíval a v letech 1981-1984 byl vedoucím redaktorem zpravodaje Z knihovnické praxe. Četné články zveřejňoval v kulturních rubrikách Našince, Stráže lidu a Lidové demokracie. Nejpočetnější jsou příspěvky ve zpravodaji Kdy-kde-co, které mnohdy vyústily do podoby závažných seriálů, např. Cimelia Olomuciana, Současná Olomouc, Olomouc očima výtvarníků, Osobnosti Olomouce aj. Kromě toho publikoval ve Vlastivědném věstníku moravském, Zprávách KVMO a Zpravodaji VSMO. V letech 1987-1995 spolu s J. Šimůnkem redigoval Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. V Olomouci založil pobočku Spolku sdružující zájemce o krásnou knihu z celé Moravy. Má zásluhu na obnovení činnosti Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, na ustavení Klubu přátel výtvarného umění, byl iniciátorem mnoha kulturních událostí a setkání. Důchod pro něj znamenal zintenzívnění činnosti badatelské, literární a přednáškové. V letech 1987-1998 se vrátil ke své profesi a věnoval se zpracování a pořádání knihovního fondu olomouckého arcibiskupství. V r. 1998 mu byla udělena Cena města Olomouce. V roce 2006 obdržel Medaili Z. V. Tobolky. nd
Medaile a ocenění Cena města Olomouce (1998)
Medaile Z. V. Tobolky (2006)
Další info URLBohuslav Smejkal - kulturní osobnost regionu
URLČeský rozhlas, Olomouc (Bohuslav Smejkal devadesátiletý)
URLOkouzlen knihami (Bohuslav Smejkal)
URLPÍSKOVÁ, Milada: Bohuslav Smejkal: ke květnovému významnému výročí jubilanta. (Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2014, 66(7/8), s. 279)
URLBohuslav Smejkal Bibliografie
URLWikipedie (Bohuslav Smejkal)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 03 / 000000398.htm ]