NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Brožek, Aleš, 1952-
Narození 22. května 1952, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem) - Oborové informační středisko VTEI tukového průmyslu (1978-1990)
Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem) - Státní vědecká knihovna Maxima Gorkého (nyní Severočeská vědecká knihovna) (1990-2017)

Biografická pozn. Narozen 22. 5. 1952. Ing., ředitel SVK Ústí nad Labem, předseda sekce pro akvizici Sdružení knihoven České republiky. Publikace z oblasti knihovnictví, díla o státních symbolech, vlajkách a znacích.
Źivotopis V roce 1970 maturoval na SVVŠ v Ústí nad Labem, v r. 1975 absolvoval VŠCHT v Praze (obor anorganická chemie). Knihovnické vzdělání si doplnil třísemestrovým dálkovým pomaturitním studiem „Informační systémy“ v ÚVTEI v letech 1978 až 1980. V letech 1992 až 1994 absolvoval kurz Řízení veřejné knihovny organizovaný Ústavem informačních studií a knihovnictví v Praze. V letech 1978 až 1990 pracoval ve Výzkumném ústavu tukového průmyslu v oborovém informačním středisku VTEI tukového průmyslu zpočátku jako vedoucí studijního oddělení a od r. 1982 jako jeho vedoucí. Zde mj. zahájil automatizaci knihovny, zpracování rešerší pomocí databází přístupem přes ÚVTEI-ÚTZ a spolupodílel se na budování databáze ALIMIS CS. V Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem pracoval od 1. července 1990 do 31. ledna 2017 jako ředitel. Podílel se na vytvoření lidové části knihovny v ul. W. Churchilla, na vybudování přístavby k budově ve Velké Hradební, na zavedení nových oddělení knihovny (oddělení automatizace, Britské centrum). Byl členem Ústřední knihovnické rady, redakční rady Čtenáře a časopisu GrandBiblio, předsedal sekci pro akvizici Sdružení knihoven ČR. V r. 2003 mu byla udělena Medaile Z.V. Tobolky. V důchodu se věnuje zlepšování a propagaci systému Kramerius, školení ve fulltextovém vyhledávání ve zdigitalizovaných fondech knihoven a biografiím knihovníkům, kteří se narodili v českých zemích nebo zde působili. Publ. činnost: četné články i monografie z oblasti knihovnictví, díla o státních symbolech, vlajkách a znacích.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2003)
Další info URLWikipedie (Aleš Brožek)
URLMedailon ve Výběru kulturních výročí
URLRozhovor v Dopoledním expresu 22.4.2009
URLPozdrav Aleši Brožkovi (Čtenář, 2017, č. 2)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000419.htm ]