NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vinárek, Josef, 1920-2008
Narození 17. prosince 1920, Chlebičov (okr. Opava)
Úmrtí 9. července 2008
Místo působení Litovel (okr. Olomouc) - Městská knihovna (1941-1945)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1962 - 1970)

Biografická pozn. Narozen 17. 12. 1920 v Chlebičově ve Slezsku, zemřel 9. 7. 2008. PhDr., odborný učitel, ředitel Státní knihovny, redaktor regionálního tisku na Litovelsku, spis z oboru knihovnictví, autor hádankářských publikací.
Źivotopis Střední školu studoval v Opavě, po okupaci Opavska ji dokončil v Kroměříži. Pracoval jako dělník v Ostravě, jako učitel působil na různých místech Moravy. Po absolvování státního knihovnického kursu se stal vedoucím Městské knihovny v Litovli. V r. 1945 byl jmenován knihovnickým inspektorem v litovelském okrese, v r. 1948 byl přeložen do knihovnického odd. publikačního odboru ministerstva informací a osvěty. V době činnosti na ministerstvu vystudoval obor knihovnictví na pedagogické fakultě UK a později obor vzdělávání dospělých na fakultě osvěty a žurnalistiky UK. V r. 1966 byl prvním knihovníkem, který na katedře knihovnictví obhájil titul PhDr. Disertaci podal na téma Úloha knihoven v procesu vědeckotechnické revoluce v USA. Souviselo to s jeho půlroční stipendijní cestou UNESCO, kterou podnikl v r. 1965. Poté v rámci cesty pobýval kratší dobu také v Kanadě, Velké Británii a Francii. V r. 1962 byl jmenován ředitelem Státní knihovny ČSR. Zdůrazňoval nutnost zahájení výstavby automatizovaných knihovnických systémů. Pro technologické podklady získal dr. Pfluga ze SRN, tehdejšího předsedu komise IFLA pro automatizaci knihoven. Plány s komentářem ve čtyřech jazycích byly připraveny k posouzení mezinárodními odborníky v rámci konference chystané ve spolupráci s UNESCO na r. 1970. Vinárek vždy podporoval kontakty se světem. Prosazoval výstavbu nové budovy SK, její umístění bylo vybráno na Těšnově. Ve spolupráci s vydavatelstvím ČTK založil edici faksimilií Cimelia Bohemica. Postupně vyšlo 15 faksimilií, mezi nimi i Kodex Vyšehradský. Jeho publikace Knihovny v USA (1968), kterou napsal s A. Těšitelem, se nedostala do knihkupectví. Publikoval několik set článků a statí v odborném tisku, a to i v zahraničí.
Stál u zrodu časopisu Čtenář, je autorem názvu tohoto časopisu a byl jeho prvním vedoucím redaktorem (1949-březen 1951). Byl členem redakční rady Knihovníka, kde psal o perspektivách rozvoje SK ČSSR a celého čsl. knihovnictví. O problémech čsl. knihovnictví přednášel na mnoha konferencích a univerzitách. Vedl čsl. delegaci na řadě zasedání IFLA (Sofia, Haag, Toronto, Kodaň). Byl předsedou přípravného výboru SKIP v r. 1968. Byl místopředsedou ÚKR. V r. 1968 protestoval u IFLA proti okupaci Klementina sovětskými vojsky. V r. 1970 byl zbaven funkce ředitele SK ČSR. Nebylo mu umožněno pracovat v SK ČSR ani jinde v knihovnictví. Nabízené převedení do státní památkové péče odmítl. V letech 1970-1990 byl externím redaktorem časopisu Hádanka a křížovka. Vytvořil přes 3000 hádanek a asi 2500 křížovek .nd
Další info URLBulletin SKIP, 2001, č. 1
URLKnihovna, 2009, č. 1, s. 101 - 103

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000432.htm ]