NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kratochvil, Josef, 1882-1940
Církevní jméno Kounický, Josef, 1882-1940
Kratoš, Josef, 1882-1940
Příborský, Jaroslav, 1882-1940
Roman, Josef, 1882-1940
Narození 9. března 1882, Dolní Kounice (okr. Brno-venkov)
Úmrtí 7. dubna 1940, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Zemská knihovna moravská (nyní Moravská zemská knihovna) (1919-1940)

Biografická pozn. Narozen 9.3.1882 v Dolních Kounicích, zemřel 7.4.1940 v Brně. PhDr., universitní profesor filozofie, publikace a redakční práce z oboru, překlady z italštiny a latiny.
Źivotopis Narodil se 9. března 1882 v Dolních Kounicích, kde byl otec kovářem. Po maturitě na brněnském gymnáziu vstoupil v roce 1901 na bohoslovecké učiliště a absolvoval studium na Gregoriánské univerzitě v Římě, kde byl v r. 1904 promován na doktora filozofie. Poté se zapsal na Karlovu univerzitu ke studiu klasické i moderní filologie a filozofie, z nedostatku prostředků byl vychovatelem u hrabat Šternberků a Nosticů. Od r. 1910 byl profesorem reálky v Příboře a od 6. června 1919 získal v konkurzu místo vrchního knihovníka v Zemské a univerzitní knihovně v Brně v rámci zemských služeb. Řadu let vedl katalogizační oddělení. Po pensionování ředitele J. Sutnara se stal v r. 1935 nakrátko správcem knihovny do nástupu K. Randého. Zemřel 7. dubna 1940 po výsleších na gestapu za jeho veřejnou činnost. J. Kratochvil byl integrální osobností českého katolicismu. Dal mu filozofický základ. Jeho filozofické stanovisko spočívalo v novoidealismu. Ve svém spise Úvod do filosofie (1911) zastává tezi o hledání pravdy trvalé hodnoty. Vyvrcholením Kratochvilovy tvorby je Filosofie středního věku (1929).Od r. 1927 byl soukromý docent dějin filozofie. Člen knihovní rady a Městského osvětového sboru v Brně, přísežný soudní tlumočník v 6 jazycích (francouzština, italština, němčina, angličtina, chorvatština). (Biografický slovník Slezska a severní Moravy, 1995, s. 70 uvádí narození chybně jako 29.3.1882)
Další info URLSlovník českých filozofů (Josef Kratochvil)
URLFilozof PhDr. Josef Kratochvil knihovníkem (Duha, 2014, č. 1)
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 04 / 000000491.htm ]