NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Balík, Vojtěch, 1947-
Narození 7. dubna 1947, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav pro jazyk český ČSAV (nyní Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR) (1970-1977)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1977-2004)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Filosofický ústav Akademie věd ČR (2005-)

Biografická pozn. Narozen 7.4.1947 v Praze. PhDr., knihovník, práce z oboru.
Źivotopis Absolvoval v oboru latina-francouzština na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze (1970), tamtéž získal doktorát filosofie v oboru antická literatura (1971). Ukončil aspirantskou přípravu a předložil práci pro získání titulu „kandidát věd“ (1977 řízení z kádrových důvodů zastaveno). Postgraduálně vystudoval obor knihovnictví a bibliografie FF UK (1985). Pracoval v Ústavu pro jazyk český ČSAV resp. v Pedagogickém ústavu J. A. Komenského ČSAV na kritické edici latinských textů J. A. Komenského (1970-1977). Po politicky vynuceném odchodu přišel v roce 1977 do Státní knihovny ČSR (nynější Národní knihovny ČR) na místo správce generálního katalogu, později vedoucího odd. jmenné katalogizace. Od dubna 1990 po konkursu jmenován ředitelem Národní knihovny ČR. Z funkce ředitele odvolán v polovině roku 2004, po odchodu z knihovny pracuje od roku 2005 jako vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR v odd. pro studium a vydání díla J. A. Komenského. Současně externě učí na Filosofické fakultě University Pardubice. Národní knihovna ČR se za jeho řízení dostala ze stavu hluboké krize na úroveň respektované národní instituce kvalitně plnící své poslání a plnohodnotně zapojené do mezinárodní knihovnické spolupráce.
Mezi zásadní výsledky patří výstavba centrálního depozitáře v Hostivaři a úplná rehabilitace knihovního fondu NK, komplexní automatizace NK, start a rozvoj sítí a automatizace knihoven v ČR (zejména projekt CASLIN, kde byl předsedou Rady ředitelů, 1993-96), start a rozvoj digitalizace vzácných a ohrožených dokumentů (zejména podpora českých knihoven. Jako předseda Asociace knihoven ČR resp. zaměstnavatelské sekce SKIP a jako vicepresident pro kulturu Unie zaměstnavatelských svazů ČR aktivně působil mj. při tvorbě legislativy upravující úkoly a činnost knihoven i personální a platové poměry v knihovnách, ad. Reprezentoval NK ČR v mezinárodních sdruženích, např. IFLA, CDNL, CENL, LIBER (člen výkonného výboru), byl členem domácích i zahraničních poradních či expertních grémií, např. International expert committee of UNESCO for the reconstruction of National and University Library of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo, Ústřední knihovnická rada, Český národní výbor FID (1994-99), Česká komise pro UNESCO Vědecká rada University Karlovy(1992-94), Vědecká rada Akademie věd ČR (1997-2001), Rada Slovenskej národnej knižnice, Rada Národního muzea. Po celou dobu řídil redakční radu periodika Národní knihovna - knihovnická revueV současnosti je členem České komise pro UNESCO a Dozorčí rady Knihovny AV ČR. Byl oceněn Pamětní medailí Z. V. Tobolky udělovanou Sdružením knihoven ČR (2000) a u příležitosti udílení ceny Knihovna roku 2004 obdržel hlavní cenu Ministerstva kultury ČR v kategorii Informační počin. Jeho publikační činnost je zaměřena jednak na knihovnictví (zejména poslání národní knihovny,spolupráce knihoven), jednak na komeniologii a obecněji na filosofii 17. století (edice a překlady latinských textů, články, příspěvky, recenze). Zájmy: literatura, hudba, horská turistika.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2000)
Cena Ministerstva kultury ČR v kategorii informační počin (2004)
Další info URLRozhovor s Vojtěchem Balíkem (Duha, 2013, 3)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000526.htm ]