NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví VLASÁK Rudolf, Doc. PhDr., 1936-
Narození 15. června 1936, Praha

Źivotopis Popis: Absolvoval katedru knihovnictví na Institutu osvěty a novinářství University Karlovy v roce 1961. V roce 1967 se stal spoluautorem jednoho z prvních českých automatizovaných bibliografických systémů KOMPAS. V 70. letech vytvořil projekt a do konce 80. let se významně podílel na realizaci celostátního automatizovaného informačního systému Ústřední technická základna čs. soustavy VTEI. Po roce 1990 byl vědeckým tajemníkem nově vzniklého Národního informačního střediska až do jeho zrušení v roce 1997. Současně nastoupil na katedru vědeckých informací a knihovnictví Filozofické fakulty UK ČR v Praze, kde se v roce 1992 habilitoval a v letech 1993 až 1997 byl členem Vědecké rady FF UK. Od roku 1994 do roku 2002 působil jako ředitel Ústavu informačních studií a knihovnictví. Získal pro ústav akreditaci vědeckého programu doktorského studia Informační věda a zasloužil se o získání nových prostor, včetně počítačových učeben a moderně vybavených kanceláří, v novém areálu UK v Jinonicích. Vedl několik grantových projektů, např. mezinárodního projektu \Reforma a modernizace výuky informačních pracovníků a knihovníků na Univerzitě Karlově ke sladění programu s obdobnými školami v USA\"" v rámci nadace Open Society Fund

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000527.htm ]