NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví POKORNÝ Pavel R., PhDr., 1947-
Narození 27. května 1947, Praha

Źivotopis Studoval SVVŠ (dnešní Keplerovo gymnázium) 1962-1965 a posléze Fakultu sociálních věd a publicistiky-obor knihovnictví v letech1965-1970, kde získal doktorát filozofie v roce 1975. Po studiích pracoval v tehdejší Státní knihovně. Zprvu v oddělení národní retrospektivní bibliografie, v letech 1974-1982 v oddělení rukopisů a vzácných tisků. Zde byl v letech 1980-1982 vedoucím. Z politických důvodů byl této funkce zbaven a další tři roky pracoval v Národním, konzervačním fondu Národní knihovny. Od r. 1985 do r. 1992 pracoval v Archivu Národního muzea v Praze, kde se věnoval katalogizaci typářů (pečetidel). To souviselo s jeho celoživotním zájmem o heraldiku. V oblasti heraldiky je pokládán za předního znalce a od roku 1994 je i předsedou České heraldické společnosti v Praze. K životnímu jubileu mu byla věnována i Heraldická ročenka, kde je otištěna i téměř úplná bibliografie jeho prací. Vedle stovek článků publikoval i dvě samostatné publikace, „Biskupové Čech, Moravy a Slezska po roce 1918 a jejich znaky“ (Ostrava 1992) a s Prof. Pavlem Preissem „Zámek Duchcov“. Za svou činnost v oboru knihovnictví obdržel záslužnou medaili Biskupské knihovny v Hradci Králové a cenu Z.V. Tobolky v roce 2002. V létech 1992-1996 působil v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově, kde se věnoval prvotiskům a dlouhý čas vynaložil i na rozbor falešných dokumentů paní Marty Chadimové (jíž byla udělena prezidentská milost v roce 1995 tehdejším prezidentem Václavem Havlem; šlo o známý případ, v němž byla jmenovaná obviněna z restitučního podvodu). V roce 1996 těžce onemocněl a byl nucen odejít do invalidního důchodu. Dodnes pracuje jako konzultant v oblasti heraldiky.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000534.htm ]