NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Brožek, Ivo, 1951-2018
Narození 7. ledna 1951, Teplice (okr. Teplice)
Místo působení Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem) - Krajský ústav národního zdraví v Ústí nad Labem (1974-1977)
Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem) - Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. (1984-2012)
Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem) - Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. (2012-2016)

Biografická pozn. Narozen 7. 1. 1951 v Teplicích, zemřel 16. 2. 2018. PhDr., ředitel knihovny na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, zabýval se řízením knihoven, získáváním a zpracováním knihovních fondů, elektronickými informačními zdroji a vzděláváním uživatelů. Práce z oboru knihovnictví, editorská práce.
Źivotopis V roce 1974 absolvoval obor knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1974-1977 pracoval v oddělení vědeckoinformační a knihovnické služby Krajského ústavu národního zdraví v Ústí nad Labem (zabýval se bibliografickou a rešeršní činností). V letech 1984-2012 byl vedoucím ústřední knihovny Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem (od roku 1991 Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L.). Od května 2012 do dubna 2016 byl ředitelem Vědecké knihovny Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. Zabýval se řízením knihoven, získáváním a zpracováním knihovních fondů, elektronickými informačními zdroji a vzděláváním uživatelů. Dlouhodobě se věnoval výuce (výběrový kurz Základy knihovnictví a bibliografie). Byl řešitelem řady rozvojových projektů. Publikační činnost: četné články z různých oblastí knihovnictví (zejm. ve sbornících z konferencí Knihovny současnosti, v čas. Ikaros, Čtenář). Od roku 1995 do 2016 působil jako člen Dozorčí komise Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (v letech 1998-2013 byl jejím předsedou). V letech 2004-2013 byl členem výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol ČR. V r. 2003 mu byla udělena Medaile Z.V. Tobolky a v roce 2014 Cena českých knihovníků.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2003)
Cena českých knihovníků (2014)
Další info URLWikipedie (Ivo Brožek)
URLOsobnosti knižní kultury: PhDr. Ivo Brožek (Čtenář, 2018, č. 4)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000575.htm ]