NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vohlídalová, Věra, 1942-
Narození 8. února 1942, Londýn

Biografická pozn. Narozena 1942 v Londýně. Mgr., knihovnice, bývalá ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci a nositelka Kříže za zásluhy 1. třídy.
Źivotopis Od roku 1946 žije v Liberci. V letech 1959 – 1964 vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor knihovnictví. Po ukončení studia ji umístěnková komise vybrala jako první zaměstnání Univerzitní knihovnu v Praze, ale díky pomoci Libora Mrázka, tehdejšího ředitele liberecké knihovny, nakonec velmi brzy přestoupila do tehdejší Vědecké a lidové knihovny V. Kopeckého v Liberci. Po třech letech začala pracovat jako vedoucí Ústřední knihovny Vysoké školy strojní a textilní (1967-1968). Třináct let pak působila v knihovně Okresního ústavu národního zdraví, kde se zasloužila o vybudování moderního informačního střediska a jeho napojení na dialogové mezinárodní medicínské databáze. V roce 1990 vyhrála konkurz na ředitele tehdejší Státní vědecké knihovny v Liberci (dnes Krajská vědecká knihovna v Liberci), kde působila až do roku 2001 (odchod do důchodu). Podstatná část jejího působení na ředitelském postu je spojena s výstavbou jedné z nejmodernějších knihovních budov v České republice, jež byla nazvána „Stavbou smíření“ (stavba knihovny a synagogy – propojující knihovnu nezávisle na sobě s modlitebnou sloužící též jako centrum setkání a kulturního vyžití pro Židovskou obec a veřejnost). Knihovna byla slavnostně otevřena 9. 11. 2000. Tento počin ji přinesl vedle mnoha nepříjemností také celou řadu ocenění - cenu Polského svazu knihovníků (1996); cenu saského Svazu knihovníků (2001); Cenu časopisu Architekt (2001); zvolení jednou z osobností Liberecka čtenáři deníku Liberecký den (2001); Kříž za zásluhy 1. třídy Spolkové republiky Německo (2002); Zlatou medaili Technické univerzity Liberec (2003); nominaci na Nobelovu cenu míru v r. 2005, jíž se mělo hromadně dostat skupině 1000 žen za aktivity ve
prospěch mírového života a demokracie. V rok 2002 se stala nositelkou medaile Z. V. Tobolky v kategorii osobností za rozvoj českého knihovnictví. Publikovala a publikuje řadu časopiseckých článků, prezentovala a přednášela na témata knihovnictví a výstavby knihoven, česko-německých vztahů, lidských práv, postavení menšin aj. Nadále aktivní členka SKIP. V září 2007 vydala úspěšnou knihu „Na houpačce nejen s knihovnou“ rekapitulující vzpomínky na léta strávená se stavbou knihovny. Od roku 2005 je členkou správní rady Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (od r. 2007 je předsedkyní správní rady). Zdroj: Osobní sdělení; VOHLÍDALOVÁ, Věra. Na houpačce nejen s knihovnou. Liberec: Bor, 2007, 270 s. ISBN 978-80-86807-48-5.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000581.htm ]