NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Gašparíková, Želmíra, 1901-1968
Narození 18. ledna 1901, Martin (Slovensko)
Úmrtí 15. prosince 1968, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Bratislava (Slovensko) - Knižnica Univerzity Komenského (1927-)
Martin (Slovensko) - Matica slovenská (-1936)
Lány (okr. Kladno) - Knihovna T. G. Masaryka (1937-1938)
Bratislava (Slovensko) - Knižnica Univerzity Komenského (1938-1939)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Slovanská knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1939-1958)

Biografická pozn. Narozena 18. 1. 1901 v Martině (Slovensko), zemřela 15. 12. 1968 v Praze. PhDr., knihovnice, spoluautorka slovensko-českého slovníku.
Źivotopis Ve svém rodném městě navštěvovala obchodní školu (1915-16) a později učitelský ústav (1916-19). Poté studovala na reálném gymnáziu v Prešově, kde v roce 1920 odmaturovala. Následně se na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze věnovala slovenské filologii a srovnávací jazykovědě. Roky 1925-26 strávila na pařížské Sorbonně. V roce 1930 získala titul PhDr. a v roce 1935 absolvovala odborné knihovnické zkoušky. Od roku 1927 pracovala jako knihovnice v Univerzitnej knižnici v Bratislavě. V rámci své práce byla přidělena do knihovny Matice slovenskej v Martině, kde se věnovala katalogizaci tamního fondu slovacik. V roce 1937 vedla knihovnu prezidenta T. G. Masaryka v Lánech, a poté se na rok vrátila do Univerzitnej knižnice v Bratislavě. Od roku 1939 byla knihovnicí Slovanské knihovny v Praze, v letech 1945 až 1948 byla pověřena jejím vedením. Současně, od roku 1945, začala pracovat jako lektorka slovenštiny na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Zabývala se především jazykovědou a bibliografií. Vytvořila knihovní katalog Matice slovenskej, který se stal součástí souborného katalogu budovaného Univerzitnou knižnicou v Bratislavě. Přispívala odbornými články do mnoha časopisů. Publikovala například ve Slovenskom pohľadě anotovanou bibliografii Časopisecký prehľad. Spolupracovala na bibliografii Knihopis českých a slovenských tisků od nejstarších dob do konce 18. století. Hesly o slovenské literatuře přispěla do Masarykova slovníku naučného a do dodatků Ottova slovníku naučného. V 50. letech připravila pro Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění díla slovenských klasiků. Jejím nejvýznamnějším počinem je Slovensko-český slovník, na kterém spolupracovala s Adolfem Kamišem. Ke konci života přeložila výběr polských pohádek Hop, čižmičky, sto míľ.
Další info URLBSČZ (Gašparíková Želmíra)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000646.htm ]