NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Glaser, Rudolf, 1801-1868
Narození 14. června 1801, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 15. srpna 1868, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Univerzitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1937-1968)

Biografická pozn. Narozen 14. 6. 1801 v Praze, zemřel 15. 8 1968 tamtéž. Spisovatel.
Źivotopis Do jedenácti let navštěvoval školu u Matky Boží před Týnem, poté studoval s na Akademickém gymnáziu. Roku 1817 byl přijat na Karlo-Ferdinandovu univerzitu v Praze, kde po úvodním tříletém studiu filozofie absolvoval práva. Pokračoval přípravou na učitelské povolání, pro které složil řadu zkoušek, včetně jazykových. V roce 1833 byl jmenován adjunktem teoretické a morální filozofie u profesora Franze Exnera na pražské univerzitě, v roce 1837 přijal místo třetího písaře v univerzitní knihovně. V roce 1854 převzal po svém švagrovi funkci knihovníka knížete Fürstenberga a o deset let později byl jmenován knihovníkem Spolku pro dějiny Němců v Čechách.Krom běžné knihovnické činnosti a pracích na uspořádání soukromých knihoven se po roce 1848 intenzivně věnoval studiu starých germánských jazyků a sanskrtu. Během studia na Akademickém gymnáziu vydával se svými spolužáky studentský časopis Vogelzeitung. V letech 1837 - 1848 vydával a redigoval a přispíval do časopisu Ost und West, Blätter für Kunst, Literatur und geselliges Leben, který si kladl za cíl seznamovat německou veřejnost s literaturou, uměním a kulturním životem slovanských národů. Měl sloužit jako zprostředkovatel kulturní výměny mezi východní a západní Evropou. Náležel k okruhu německých intelektuálů, kteří se hlásili k ideji českého zemského vlastenectví a věřili v možnost klidného soužití obou etnik a jejich plodné spolupráce. Podepsal společné prohlášení českých a německých spisovatelů z 21. března 1848, vyzývající ke svornému postupu a rovnosti obou národů. V roce 1834 vydal sbírku básní Gedichte, věnovanou nejvyššímu purkrabímu hraběti Chotkovi.
Další info URLArchivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy / GLASER RUDOLF
URLKlub přátel starého Smíchova / Časopis Ost und West Jana Rudolfa Glasera jako výraz snahy o porozumění mezi oběma národnostmi v Čechách
URLArchiv hlavního města Prahy

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000647.htm ]