NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Glaser, Rudolf, 1801-1868
Narození 14. června 1801, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 15. srpna 1868, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - c. k. Universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1837-1868)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Spolek pro dějiny Němců v Čechách (1864-1868)

Biografická pozn. Narozen 14. 6. 1801 v Praze, zemřel 15. 8 1868 tamtéž. Phil. et Jur. Cand., Spisovatel a knihovník.
Źivotopis Do jedenácti let navštěvoval školu u Matky Boží před Týnem, poté studoval na Akademickém gymnáziu. Roku 1817 byl přijat na Karlo-Ferdinandovu univerzitu v Praze, kde po úvodním tříletém studiu filozofie absolvoval práva. Pokračoval přípravou na učitelské povolání, pro které složil řadu zkoušek, včetně jazykových. V roce 1833 byl jmenován adjunktem teoretické a morální filozofie u profesora Franze Exnera na pražské univerzitě, v roce 1837 přijal místo třetího písaře (skriptora) v univerzitní knihovně, v r. 1848 byl 1. skriptorem. V roce 1854 převzal po svém švagrovi funkci knihovníka knížete Fürstenberga a o deset let později byl jmenován knihovníkem Spolku pro dějiny Němců v Čechách.Krom běžné knihovnické činnosti a pracích na uspořádání soukromých knihoven se po roce 1848 intenzivně věnoval studiu starých germánských jazyků a sanskrtu. Během studia na Akademickém gymnáziu vydával se svými spolužáky studentský časopis Vogelzeitung. V letech 1837 - 1848 vydával a redigoval a přispíval do časopisu Ost und West, Blätter für Kunst, Literatur und geselliges Leben, který si kladl za cíl seznamovat německou veřejnost s literaturou, uměním a kulturním životem slovanských národů. Měl sloužit jako zprostředkovatel kulturní výměny mezi východní a západní Evropou.
Náležel k okruhu německých intelektuálů, kteří se hlásili k ideji českého zemského vlastenectví a věřili v možnost klidného soužití obou etnik a jejich plodné spolupráce. Podepsal společné prohlášení českých a německých spisovatelů z 21. března 1848, vyzývající ke svornému postupu a rovnosti obou národů. V roce 1834 vydal sbírku básní Gedichte, věnovanou nejvyššímu purkrabímu hraběti Chotkovi. Jeho manželka Julie, roz. Ebertová, sestra básníka Egona Eberta, byla známou zpěvačkou ze školy Tomáškovy.
Další info URLArchivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy / GLASER RUDOLF
URLKlub přátel starého Smíchova / Časopis Ost und West Jana Rudolfa Glasera jako výraz snahy o porozumění mezi oběma národnostmi v Čechách
URLArchiv hlavního města Prahy
URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)
URLSoupis pražského obyvatelstva 1830-1910

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000647.htm ]