NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hlaváček, Ivan, 1931-
Odkaz. forma Glavaček, I., 1931-
Narození 28. května 1931, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Univerzita Karlova (1958-)

Biografická pozn. Narozen 28. 5. 1931 v Praze. Prof., PhDr., CSc., docent katedry pomocných věd historických, historik a archivář, literatura z oboru.
Źivotopis V roce 1955 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor archivnictví a pomocné vědy historické. V letech 1955-1958 procházel interní aspiranturou na téže fakultě. Po ukončení interní aspirantury roku 1958 nastoupil na pozici odborného asistenta a v této pozici setrval do roku 1968, kdy dosáhl udělení hodnosti docenta. Od roku 1990 je profesorem oboru archivnictví a pomocné vědy historické, a zároveň až do ledna 2000 působil jako vedoucí Katedry pomocných věd historických. V letech 1991-1994 byl proděkanem FF UK, od roku 1991 člen vědecké rady FF UK. Působí jako předseda redakční rady časopisu AUC - Philosophica et historica. Zároveň je také předsedou oborové komise pomocných věd historických na FF a oborové komise pro medievistiku. V rámci své publikační činnosti napsal více než 300 monografií, vědeckých studií, recenzí, referátů a zpráv publikovaných v domácích i zahraničních vědeckých periodikách. Je autorem řady posudků na habilitační či profesorská řízení i v zahraničí, např. v Polsku, Slovensku. Soupis jeho literární činnosti do roku 1991 je zachycen ve sborníku Historia docet. Z publikací zabývajících se knihovnickou problematikou lze uvést Středověké soupisy knih a knihoven v českých zemích (1966), Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin (1996 a 1999) a Knihy a knihovny v českém středověku (2005). V letech 1990-1994 byl předsedou ve Vědecké archivní radě MV, v letech 1991-1997 v Grantové agentuře ČR a od roku 1996 je také členem Komise pro soupis rukopisů.
Je členem Akademického sněmu, vědecké rady Archivu AV ČR, vědecké rady Ústavu T. G. Masaryka, výboru Historického klubu - Sdružení českých historiků, Komise pro vydávání historických pramenů, Komise Českého historického ústavu v Římě, Komise pro dějiny měst, je členem Hodnotitelského gremia AV ČR, Českého komitétu historiků, Komise pro obhajobu doktorských prací a je předsedou výboru Centra medievistických studií. Také je předsedou či členem řady komisí pro habilitační a profesorské řízení nejen na FF UK, ale i na MU Brno a PU Olomouc a předsedá oborové radě pro pomocné vědy historické. V zahraničních organizacích je členem Commission internationale de diplomatique, Rakouské akademie věd ve Vídni (od 1993), společnosti Monumenta Germaniae Historica (od 1977), je členem Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte a také Kommission für die Neubearbeitung der Regesta Imperii při Rakouské akademii věd ve Vídni. Od roku 1996 je také členem Collegia Carolina v Mnichově. Vedle vlastní vědecké práce se věnuje výchově generací odborníků u nás i v zahraničí. V rozmezí let 1992-1998 hostoval na univerzitě v Kostnici.
Medaile a ocenění Medaile Františka Palackého (1995)
Medaile "De scientia et humanitate optime meritis" (2004)
Medaile Josefa Hlávky (2006)
Medaile Učené společnosti (2010)
Medaile Z. V. Tobolky (2012)
Další info URLFORUM - časopis Univerzity Karlovy (Ivan Hlaváček)
URLNázev zdroje Katedra pomocných věd historických a archivního studia (Ivan Hlaváček)
URLNositelé Medaile Z. V. Tobolky 2012 (Čtenář, 2012, č. 11)
URLProslov Prof. Ivana Hlaváčka při příležitosti převzetí Medaile Z. V. Tobolky (Čtenář, 2012, č. 11)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000652.htm ]