NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Houšková, Zlata, 1953-
Rodné jméno Ljubková, Zlata, 1953-
Narození 22. ledna 1953, Jindřichův Hradec (okr. Jindřichův Hradec)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Bezručova knihovna ÚKDŽ (1976-1984, 1990-1991)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední vědeckometodický kabinet pro kulturně výchovnou činnost v ROH (1984-1987)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní knihovna ČR (1987-1990,1991-2012)

Biografická pozn. Narozena 22. 1. 1953 v Jindřichově Hradci. Knihovnice. Publikuje v oborech: knihovnictví, oborové (knihovnické) vzdělávání, práce s handicapovanými uživateli, práce s dětským čtenářem, kulturně výchovná činnost, Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a jeho problematika.
Źivotopis Narodila se v Jindřichově Hradci. Do Prahy přišla již v šestnácti letech – proto patří do pražské knihovnické obce. Po maturitě studovala FFUK v Praze od 1971-1976 Knihovnictví a vědecké informace, později v letech 1986-1988 postgraduální studium Výchova a vzdělávání dospělých na téže fakultě téže univerzity. Absolvovala nesčetné množství kurzů a dalších vzdělávacích aktivit v rámci CŽV např. kurzy „právnického minima“ pro ředitele veřejných knihoven, kurzy lektorských dovedností, trénink principů interaktivního spolurozhodování a facilitování, účasti veřejnosti ve veřejných procesech, mezisektorového partnerství a rozvoje místní komunity, kurzy tvorby projektů, kurzy k problematice multikulturní výchovy, práce s dětmi, komunitních a kulturních aktivit knihoven aj., kurzy počítačové gramotnosti, jazykové kurzy atd. V letech 1976-1984 pracovala v Bezručově knihovně ÚKDŽ jako metodik, kde byla také 4 roky též zastupující vedoucí. V letech 1984-1987 působila v Ústředním vědeckometodickém kabinetě pro kulturně výchovnou činnost v ROH na pozici metodika pro knihovny a práci s mládeží. V letech 1987-1990 byla zaměstnána ve Státní knihovně ČSSR (dnes Národní knihovna ČR) jako vedoucí odborný referent-specialista/metodik. V letech 1990-1991 se vrátila do Bezručovy knihovny ÚKDŽ, kde měla funkci metodika. Nakonec od 1991 do 2012 pracovala v Národní knihovně ČR jako vedoucí oddělení vzdělávání Knihovnického institutu NK ČR.
Podílela se na průzkumech věkové, vzdělanostní a platové analýzy situace v českých knihovnách – a to v letech 1998, 2004, 2011. Spolupracovala v dalších cca 5-6 průzkumech a výzkumech Knihovnického institutu NK ČR. Po dobu zaměstnání v NK se zapojila jako odborný garant programu VISK 2, jako autor projektů v rámci tohoto programu za NK ČR tj. za 11 let cca 30 projektů. Dále se podílela na drobnějších projektech v jiných programech MK ČR a dalších subjektů. Je spoluautorkou standardu Handicap friendly pro knihovny tzn. průzkum práce knihoven s osobami se specifickým potřebami NK ČR v roce 2007. 36 let se věnovala lektorské a pedagogické činnosti na oborových školách, v odborných kurzech (včetně rekvalifikačních). Účastnila se řady oborových seminářů a konferencí, vedení, konzultování a oponování diplomových a dalších odborných prací. Pracovala v projektech Národní soustavy povolání v letech 2011 – 2012, které se týkají definování a popisu typových pozic knihovnických profesí. Podílela se také na projektech předcházejících tj. ISTP, KTP aj. V letech 2011-2015 vytvořila Národní soustavu kvalifikací, kde se jedná o zpracování profesních kvalifikací pro knihovnické profese. Pracovala na Katalogu prací týkajících se knihovnické profese. V letech 2013-2015 se stala členkou řídícího týmu projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému. Účastnila se také několika projektů s Unií zaměstnavatelských svazů, resp. Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů tj. šetření personální praxe, standardy pracovních náplní …..
Pracovala na pravidelných Koncepcích rozvoje knihoven ČR a dalších strategických materiálech. Spolupodílela se na projektech Moje kniha v r. 2004 a Kniha mého srdce v r. 2009 a na většině projektů SKIP tj. kampaně, vzdělávací partnerské projekty, CERTIDoc a DECIDoc ad. Také se spolupodílela na iniciaci vzniku soutěže Knihovna roku. Byla členkou v řadě soutěžních komisí. Nejčastější témata její publikační činnosti jsou služby knihoven pro znevýhodněné čtenáře, problematika čtenářství, bibliopedagogická témata, budoucnost knihoven, služby knihoven a knihovník, srovnávací knihovnictví, trendy a perspektivy knihoven, knihovnické vzdělávání, dětské čtenářství, celoživotní vzdělávání knihovníků, knihovnické profese v NSP, NSK. Poskytla řadu rozhovorů novinářům a publicistům. Ve třetím volebním období působila jako předsedkyně pražské organizace SKIP. V prvním volebním období byla místopředsedkyní této organizace. Také byla tajemnicí výkonného výboru. Od r. 1993 byla spoluzakladatelkou Klubu dětských knihoven SKIP a členkou jeho vedení a zakladatelkou Sekce vzdělávání a do r. 2012 byla její předsedkyní. Je spoluzakladatelkou Sekce služeb osob se specifických potřebami (2011) a Sekce 60+ (2014). Je členkou Sekce veřejných knihoven a garantem soutěže Kamarádka knihovna – a to od zahájení dosud. Působila 20 let v pracovních skupinách Národního ústavu vzdělávání, resp. Výzkumného ústavu odborného školství. V letech 2013 – 2014 působila jako předseda Sektorové rady Umění a kultura, kdy předtím a poté byla její řadový člen. Od r. 2010 je vedoucí pracovní skupiny Knihovnické profese v Národní soustavě povolání a Národní soustavě kvalifikací, čemuž předcházela práce na Katalogu prací a Integrovaném systému typových pozic – knihovnické profese.
Od r. 2006 spolupracuje s Magesií Litera - a to dosud. Od r. 2014 působí v rámci OS Age Management. Podílela se také na desítkách dalších, dnes i neexistujících projektech, např. Forum pro informační gramotnost, česká sekce IBBY, Vzdělávací centrum MOLIN atd. Skoro 30 let pracovala s dětmi v rámci letních táborů, vedení kroužků, působení Noci s Andersenem. Udělovala např. osobní Cenu Čtisibrýla Ušatého dítěti, které v Noci s Andersenem první správně zodpoví otázku z oblasti pokladů literatury pro děti. Mezi její zájmy patří lidé, vztahy, komunikace, psychologie, pedagogika, sociologie, literatura, divadlo, moderování, psaní, cestování tu- i cizozemské, plavání, jízda na kole & knihovny a vše, co se jich týká, zejména personální problematika a vzdělávání knihovníků, práce knihoven s dětmi, se seniory a problematiku rovného přístupu ke službám pro osoby se specifickými potřebami, komunitní role, výstavba a prostor knihoven atd.
Medaile a ocenění Řádu Rytíře krásného slova (2001)
Nositelka řádu pohádkového trička (2004)
Medaile Z. V. Tobolky (2005)
Pražská knihovnice (2008)
Cena českých knihovníků za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání knihovníků a mimořádný přínos k rozvoji SKIP (2010)
Žena regionu Praha (2012)
Další info URLSKIP (Zlata Houšková, Knihovnická cena)
URLROZHOVOR s Mgr. Zlatou Houškovou: Lehce skeptická optimistka

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000655.htm ]