NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Papík, Richard, 1962-
Narození 27. ledna 1962, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav vědeckých informací Ministerstva obrany ČR (1984-1994)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Medistyl (1994-2000)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta UK (1994-)
Opava (okr. Opava) - Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (2015-)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední knihovna Univerzity Karlovy (2015-)

Biografická pozn. Narozen 27.1.1962 v Praze. Doc., PhD., knihovník, odborný asistent na Filozofické fakultě.
Źivotopis Richard Papík vystudoval Katedru vědeckých informací a knihovnictví FF UK (dnes Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK). Před sametovou revolucí a počátkem 90. let 20. století působil jako informační pracovník a rešeršér v několika oblastech státní sféry VTEI – vědecké, technické a ekonomické informace (přírodní a technické vědy, farmaceutika, vojenství aj.). Od roku 1994 do roku 2000 pracoval jako rešeršér a informační specialista ve společnosti Medistyl, která se zaměřuje na informační podporu pro obory medicíny, farmakologie a chemie. Od roku 1994 zároveň působil jako pedagog na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, kde postupně zastával pozici zástupce ředitele ústavu a od roku 2002 do roku 2011 působil ve funkci ředitele ústavu. V letech 1998 a 2001 semestrálně vyučoval na School of Information and Library Science na University of North Carolina v USA. Na ÚISK FF UK dále působil jako pedagog až do roku 2015, kdy zde ukončil spolupráci jako kmenový zaměstnanec, a dále zde vyučuje jako externí pedagog. Od roku 2015 též vyučuje na Slezské univerzitě v Opavě. V roce 2015 nastoupil do Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Praze, kde působí jako celouniverzitní koordinátor pro koncepční otázky v problematice informační podpory vědy a výzkumu, informační gramotnosti a e-learningu. Richard Papík se odborně i pedagogicky specializuje na oblasti informační gramotnosti, informačního chování, znalostní společnosti, vyhledávání informací a rešeršní strategie, metody tzv. rychlého čtení, competitive inteligence a další oblasti oboru. Jako vysokoškolský pedagog dovedl k obhájení vysokoškolských prací celou řadu studentů, a figuroval jako řešitel v celé řadě projektů a grantů.
Jeho publikační činnost zahrnuje knihy a řadu článků zaměřených na metodiku rychlého čtení, oblast vyhledávání informací, informační gramotnost, informační chování, psaní odborných textů a další. Richard Papík je členem Ústřední knihovnické rady České republiky, Vědecké rady Národní knihovny ČR, Vědecké rady Centra pro otázky životního prostředí UK, Oborové rady informační vědy FF UK, Rady Knihovny AV ČR, Rady Národní lékařské knihovny ČR, do roku 2014 působil v předsednictvu České informační společnosti a je členem několika oborových redakčních rad (např. časopis Knihovna). Dále je členem vývojářského týmu komerčního projektu e-learningových kurzů efektivního čtení Rozečti.se, v elektronickém magazínu Konjunktura publikoval články především o competitive intelligence. Mezi jeho zájmy mj. patří literatura (Remarque, Hemingway, T. Mann), turismus a tenis.
Další info URLWikisofia (Richard Papík)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000676.htm ]