NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Sedláčková, Marie, 1931-
Narození 8. dubna 1931
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní technická knihovna (nyní Národní technická knihovna) (1953-1955)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovní středisko Fakulty filologické Univerzity Karlovy (nyní filozofická fakulta Univerzity Karlovy) (1955-1959)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR)

Biografická pozn. Narozena 8. 4. 1931, PhDr., práce z oboru knihovnictví.
Źivotopis Absolvovala gymnázium a jazykovou školu. V roce 1953 nastoupila do Státní technické knihovny, kde se brzy stala vedoucí nově založeného oddělení mezinárodní výměny publikací se socialistickými zeměmi. V této době získala doktorát na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru knihovnictví a čeština. V roce 1955 začala pracovat jako odborná pracovnice v knihovním středisku na filologické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 1959 (po sloučení filologické a filozoficko-historické fakulty) se stala vedoucí nově vzniklého knihovnického střediska. Poté pracovala ve Státní knihovně ČSR, v tehdejším Ústředním vědecko-metodickém kabinetu knihovnictví. Nejprve zde působila jako instruktorka pro vědecké knihovny, později jako pracovnice vedoucí oddělení pro vědecký výzkum. V roce 1976 byla jmenována ředitelkou sektoru pro výzkum a metodiku knihovnictví a náměstkyní ředitele Státní knihovny ČSR. Na pracovištích se seznámila se základními problémy jednotné soustavy knihoven v ČSR, především s problematikou řízení a organizace sítě veřejných knihoven, a otázkou racionalizace knihovnických činností, zejména uplatnění mechanizačních a automatizačních prostředků a výpočetní techniky do této sféry. Významně přispěla k rozvoji československého knihovnictví. Pod jejím vedením se činnost sektoru výzkumu a metodiky knihovnictví prohlubovala a jeho vědeckovýzkumná práce se zaměřovala na řešení nejaktuálnějších knihovnických problémů. Její členství v řadě odborných komisí a vědeckých rad přispělo k upevňování koordinace a spolupráce v jednotné soustavě knihoven.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000817.htm ]