NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Holeček, Pavel, 1925-
Narození 26. srpna 1925, Užhorod (ČSR (nyní Ukrajina))
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav pro zdravotnickou dokumentaci (nyní Národní lékařská knihovna) (1958-1990)

Biografická pozn. Narozen 26. 8. 1925. JUDr., právník, knihovník, dokumentarista, tvůrce bibliografie Zdravotnictví a právo (1958-1990 vedoucí oddělení zdravotnickoprávních informací, Ústav vědeckých lékařských informací, Praha).
Źivotopis Narodil se do rodiny s bohatým kulturním zázemím – otec Jeronym Holeček byl spisovatelem a předválečným redaktorem deníku Národního osvobození, děd Josef Holeček byl spisovatelem a překladatelem. Holečkova studia na pražském Akademickém gymnáziu přerušila druhá světová válka a totální nasazení. Absolvoval přeškolení na technického kresliče a byl přidělen do německé letecké konstrukční kanceláře v Praze v Klimentské ulici. Po skončení války dostudoval gymnázium a absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Roku 1951 nastoupil do legislativního oddělení právního odboru Ministerstva zdravotnictví, kde byl mj. spolutvůrcem a prvním výkonným redaktorem Věstníku Ministerstva zdravotnictví, pro který též zpracovával samostatnou dokumentační rubriku "Přehled důležitých právních předpisů". R. 1958 pak přešel do Ústavu pro zdravotnickou dokumentaci (pozdějšího Státního ústavu pro zdravotnickou dokumentační a knihovnickou službu, ještě později Ústavu vědeckých lékařských informací, dnešní Národní lékařské knihovny). Zde založil a až do svého odchodu do penze vedl oddělení zdravotnickoprávní dokumentace, které mělo za cíl zpracovávat, katalogizovat a využívat domácí i zahraniční informace z oboru zdravotnického práva a poskytovat i konzultace a rešerše. Pro tento účel vypracoval též tezaurus. Byl tvůrcem a 21 let odborným redaktorem bibliografického výběru Zdravotnictví a právo (1970–1990), do kterého též excerpoval čs. právní sbírky, periodika a knihy. Několik prvních let byl též jednatelem Stálé komise pro zdravotnické právo při Společnosti sociálního lékařství Čs. společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dnes Společnost medicínského práva), vedl právní rubriku ve Zdravotnických novinách, je autorem řady odborných statí.
Významným obdobím Holečkova života byla aktivní účast v domácím odboji za druhé světové války. V březnu r. 1942 vstoupil do protinacistické vojenské organizace mládeže Zpravodajská brigáda (ZB). Její příslušníci se nazývali „zebáci“ a Holeček byl v této skupině evidován pod krycím číslem 13221. Účastnil se ilegálních zpravodajských akcí mj. podáváním zpráv z konstrukční kanceláře, kde byl totálně nasazen, dále sledováním určených vlaků, letiště, kasáren aj. Byl též aktivním účastníkem Pražského povstání v květnu 1945. Veřejného života se účastní i po odchodu na odpočinek formou besed na téma druhého domácího odboje či svého děda Josefa Holečka, redakčně spolupracoval na vydání trilogie svého otce Jeronyma Holečka "Návrat – kus legionářské epopeje", ke které napsal Úvod (Československá obec legionářská, Praha, Epocha-ČsOL 2019, 496 s.).
Medaile a ocenění Čestné uznání za zásluhy o rozvoj zdravotnické informatiky (1979)
Pamětní list, medaile a odznak Zpravodajské brigády 1940-1945-1995 (udělené Českým svazem bojovníků za svobodu) (1995)
Pamětní list a medaile Pravdou ke svobodě (udělené Českým svazem bojovníků za svobodu, Sdružením domácího odboje a partyzánů ČR a ZB) (1999)
Pamětní list a medaile 55. výročí konce II. světové války (udělené předsedou vlády ČR a ministrem obrany ČR) (2000)
Pamětní medaile k 55. výročí ukončení II. světové války (udělená Územní vojenskou správou Praha 6, Obvodním úřadem Praha 6 a ČSBS-OV Praha 6) (2000)
Veřejné uznání hl. m. Prahy účastníkům Pražského povstání 1945 (udělené Zastupitelstvem hl. m. Prahy a předané primátorem hl. m. Prahy) (2002)
Pamětní list a medaile hl. m. Prahy a Českého svazu bojovníků za svobodu účastníkům Pražského povstání 1945 u příležitosti 60. výročí konce II. světové války (udělené primátorem hl. m. Prahy a předsedkyní ČSBS) (2005)
Pamětní odznak k 60. výročí ukončení II. světové války (udělený Ministerstvem obrany ČR) (2005)
Pamětní list při příležitosti 70. výročí vzniku Zpravodajské brigády (věnovaný Ministerstvem obrany ČR) (2009)
Pamětní odznak k 70. výročí ukončení II. světové války (udělený ministrem obrany ČR) (2015)
Pamětní list a medaile "Za zásluhy" (udělené primátorem statutárního města České Budějovice) (2019)
Odznak Válečný veterán ČR
Odznaky Zpravodajské brigády ZB, ZB1, ZB70

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000823.htm ]