NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Mašek, Petr, 1959-
Církevní jméno Maškenazy, David, 1959-
Narození 1. dubna 1959, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1982-)

Biografická pozn. Narozen 1. 4. 1959 v Praze. PhDr., absolvent FF UK Praha, obor knihovnictví a vědecké informace. Pracovník knihovny Národního muzea v Praze - vedoucí odd. zámeckých knihoven, specializace na dějiny šlechtických rodů. Publikace z oboru, též autor kuchařské knihy a sestavovatel sbírky židovských anekdot.
Źivotopis Po absolvování katedry knihovnictví na Filozofické fakultě UK v roce 1982 nastoupil do oddělení zámeckých knihoven Národního muzea, kde od roku 1994 působí ve funkci vedoucího oddělení. Zabývá se zejména dějinami zámeckých knihoven, genealogií šlechtických rodů, zpracováním a ochranou historických fondů. Vědecké zaměření i odborný zájem se odrazil v jeho bohaté publikační činnosti, např. je autorem dvoudílné publikace Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, podílel se na tvorbě dvou řad almanachů českých šlechtických rodů, zámeckým knihovnám se věnuje jak v samostatných publikacích, tak i v jednotlivých článcích v odborných časopisech a sbornících (např. Zámecká knihovna Višňové. Sborník Národního muzea. Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum, 2017, 62, č. 3-4, s. 42-45 Zámecká knihovna Ostrov. In: Toskánští Habsburgové a ostrovské panství. Ostrov, 2018, s. 208-220). Podílel se na řešení několika výzkumných projektů v programu NAKI MK ČR: DF12P01OVVO24 - Soupis tisků 16. století v zámeckých knihovnách ČR (2012-2015) ve spolupráci s NPÚ a NK ČR, DF12P01OVV023 - PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí (2012-2015), DG18P02OVV009 Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách (2018-). Spolupracoval na projektu Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (2005-2008), Id. č. 1QS800330501, Grantové agentury Akademie věd ČR.
K výčtu jeho odborných aktivit patří i výstavní činnost, byl autorem řady výstav nejen v České republice, ale i v zahraničí, např. „Libri castellani“ (Böblingen 1992), „Libri sapientiae, libri vitae“ (Ochsenhausen 1993), „Die Fürsten zu Hohenlohe in Böhmen“ (Bad Schönthal 1996). Vrcholem jeho výstavní činnosti pak byly „Staré pověsti české“ (Národní muzeum 2010), a „Po stopě Karla Maye“ (Náprstkovo muzeum 2012). Je členem redakčního kruhu Almanachu českých šlechtických rodů. Pod pseudonymem David Maškenazy publikoval soubor 864 židovských anekdot s názvem Komu je dneska dobře? Z výčtu jeho aktivit je zřejmé, že jeho koníčkem je jeho profese, ve které je uznávaným odborníkem, mezi jeho další zájmy patří turistika.
Další info URLWikipedie (Petr Mašek spisovatel)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000867.htm ]