NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Šilhavý, Jan, 1797-1850
Narození 24. listopadu 1797, Brno (okr. Brno-město)
Úmrtí 7. srpna 1852, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - c. k. Universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1834-1845)
Olomouc (okr. Olomouc) - Univerzitní knihovna v Olomouci (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1845-1850)

Biografická pozn. Narozen 24. 11. 1797 v Brně, zemřel v srpnu 1850 v Praze. Správce olomoucké knihovny v letech 1845-1850.
Źivotopis Narodil se 24. listopadu 1797 v Brně. Před příchodem do Čech se podpisoval Ssylhavi, později se pravopisem počeštil v Šilhavého (též Šsylhavi, Šylhavy, Šilhavi). Měl titul doktora filozofie, ale není známo, kde ho získal. Patrně v Praze, protože se honosil titulem emeritního děkana Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. V roce 1834 se stal praktikantem a v r. 1836 skriptorem Universitní knihovny v Praze. Koncem roku 1844 rozhodl císař, že Šilhavý bude bibliotekářem Universitní knihovny v Olomouci. Do tohoto moravského města přišel začátkem března 1845 a správu knihovny převzal 16. března 1845. Z prvních činností, které řídil a do nichž se zapojil celý personál, byla revize fondu. Ta proběhla od června 1845 do listopadu 1846. Díky svému dřívějšímu působení v Klementinu a kontaktům na P. J. Šafaříka, který se dobře znal s pražskými nakladateli a knihkupci, se podařilo získat do olomoucké knihovny koncem r. 1845 165 převážně česky psaných děl. Inicioval založení katalogu inkunábulí. Je zaznamenáno, že zajistil i dostatečnou výzdobu budovy při příležitosti otevření státní dráhy Olomouc-Praha v srpnu 1845 a při nastoupení císaře Františka Josefa I. na trůn v Olomouci. V revolučním roce 1848, kdy se hovořilo o zavedení svobody tisku, se příznivě vyjádřil k možnosti půjčování knih domů “spolehlivým osobám”. V knihovně začal pořádat výstavy knih, brouků, herbářů, konal přírodopisné přednášky. Na konci roku 1849 se mu podařilo získat mimořádnou dotaci 350 zl. Výnosem ze 17. dubna 1850 byl jmenován do té doby neužívané funkce školního rady a gymnaziálního inspektora. Společně s Řehořem Zeithammerem podnikl v r. 1851 studijní cestu po saských gymnáziích, ale již 7. srpna 1852 zemřel v Praze na tuberkulózu.
Další info URLSoupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920)
URLDigitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 14 / 000001410.htm ]