NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pařízek, Aleš Vincenc, 1748-1822
Odkaz. forma Pařízek, Alex, 1748-1822
Pařjzek, Aless, 1748-1822
Parizek, Alex, 1748-1822
Pařízek, Alexius, 1748-1822
Narození 10. listopadu 1748, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 15. dubna 1822, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Jablonné v Podještědí (okr. Liberec) - Klášterní knihovna (1774-1775)

Biografická pozn. Narozen 10. 11. 1748 v Praze, zemřel 15. 4. 1822 tamtéž. ThDr., PhDr., katolický kněz, knihovník, člen dominikánského řádu, organizátor veřejného státního školství, editor prvního domácího pedagogického časopisu, práce v oboru pedagogiky a teologie.
Źivotopis Narodil se 10. listopadu 1748 v Praze do rodiny krejčího ze Starého Města. Prvotní vzdělání získal u jezuitů v Praze. V roce 1765 vstoupil do dominikánského řádu. Následující rok složil slib v Litoměřicích a přijal řádové jméno Vincenc. V letech 1766 až 1768 studoval filozofii ve Znojmě a v letech 1768 až 1772 teologii v Brně a Praze. Dne 1. ledna 1771 přijal kněžské svěcení. V letech 1774 a 1775 působil v Jablonném v Podještědí jako zpovědník a knihovník v tamním klášteře. Knihovnu nejen vzorně uspořádal, ale využil jejího fondu ke svému dalšímu vzdělávání. Protože měl jazykové nadání, naučil se v knihovně psát a číst francouzsky a italsky, vytvářet sádrové odlitky, vyrábět sluneční hodiny a malovat krajinky. Vrátil se do Prahy a absolvoval studium pedagogiky a katechismus na normální škole v učitelském kurzu. V roce 1778 byl svátečním kazatelem v Praze u sv. Jiljí. Téhož roku byl ustaven katechetou při betlémské farní škole na Starém Městě. V roce 1780 nastoupil jako suplující učitel krasopisu, přírodopisu a dějepisu a řádný katecheta na hlavní školu na Malé Straně. V letech 1783 až 1790 byl ředitelem nově vytvořené hlavní školy v Klatovech. V roce 1790 dostal od císař jmenovací dekret a od 1. května 1790 až do své smrti působil jako ředitel c. k. normální (neboli vzorné) školy v Praze na Malé Straně. V roce 1798 byl povolán do Vídně, aby se zúčastnil příprav nového školského programu. Od roku 1802 byl i vzdělávacím přednostou sirotčince u sv. Jana Křtitele na Novém Městě Pražském a ředitelem učiliště. Ve stejném roce mu udělila pražská univerzita diplom doktora a v roce 1811 byl zvolen děkanem její teologické fakulty.
Byl všestranným pedagogem. Nakreslil mnoho obrázků, vydal mapu Čech pro školy, maloval v oleji, zhotovoval sádrové a voskové odlitky, skládal hudební skladby. Napsal mnoho pedagogických knih, v letech 1816 až 1821 redigoval a vydával první pedagogický časopis Der Schulfreund Böhmens. Následkem zápalu plic, který prodělal koncem roku 1819, takřka přišel o hlas, když několik let předtím přestal slyšet na jedno ucho. Nechal si několikrát pustit žílou, což však vedlo jen k dočasnému zlepšení. Na těle se mu objevily furunkly, které později byly velmi bolestivé a dovedly ho do hrobu. Dne 5. dubna 1822 k večeru začal silně zvracet, následovaly bolesti v bocích, krvavé hleny a bezesné noci. Týden nato pronesl dojemnou řeč před svými učiteli a žáky, v níž je nabádal k přesnému plnění povinností. Zemřel 15. dubna 1822 po osmé hodině ranní v Praze, pohřební průvod byl uspořádán 18. dubna a zazněl na něm rekviem složený pro tento účel. Pohřben byl ve Zlatníkách na Praze-západ. V bázi AUT chybí latinská forma Alexio Paržizek - viz Soupis rukopisů. Podobenka ve Pamětní spis k sedmistyletému výročí založení řádu kazatelského 1216-1916. Praha: OO. Dominikáni, 1916. s. 207.
Medaile a ocenění čestný kanovník litoměřické katedrální kapituly (1798)
zlatý pontifikální kříž (1817)
Konsistoriální rada (1817)
biskupský notář českobudějovický
člen učené společnosti hornolužické ve Zhořelci
Další info URLWikipedie (Aleš Vincenc Pařízek)
URLŘeholníci
URLNekrolog (Alexius Pařízek)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 14 / 000001493.htm ]