NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Veselý, Josef, 1840-1908
Odkaz. forma Wesely, Joseph, 1840-1908
Weselý, Josef, 1840-1908
Narození 5. dubna 1840, Plzeň (okr. Plzeň-město)
Úmrtí 19. ledna 1908, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Polytechnický ústav (1870)

Biografická pozn. Narozen 5.4.1840 v Plzni, zemřel 19.1.1908 v Praze. Fyzik, knihovník a pedagog.
Źivotopis Narodil se 5. dubna 1840 v Plzni. Kromě pedagogické praxe asistenta fyziky na pražské polytechnice pracoval i jako zatímní skriptor pražské technické knihovny. V roce 1870 se zasloužil o vydání prvního tištěného svazkového katalogu knihovny. Za zásluhy o knihovnu a katalog mu Zemský výbor Království českého udělil titul bibliotekáře. V r. 1874 odešel do Černovic v Bukovině řídit průmyslovou školu. Před rokem 1881 byl jmenován profesorem na německé průmyslové škole v Plzni. Na ní byl v roce 1901 povýšen ministrem osvěty do 7. hodnostní třídy. Z Plzně se na sklonku života přestěhoval do Prahy na Vinohrady, protože se roku 1904 přihlásil na policejním ředitelství. Zemřel 19. ledna 1908 v Praze a pohřben byl na Olšanech (hrob III-8-32). Vzhledem k tématu přednášky (o úpadku našich řemesel a menších živností a o prostředcích ku povzbuzení a zvelebení průmyslu domácího a řemesel měšťanských), kterou pronesl v Praze koncem roku 1882, lze mu připsat autorství knihy První průmyslová výstava v Praze roku 1791: její vznik, průběh, uspořádání a význam politický i národohospodářský. [Praha]: [Josef Veselý], [1891]. 88 s. Zcela určitě je však autorem publikace Einige Erdanken und Betrachtungen über die "sociale Frage" und deren Lösung. Pilsen: I. Schiebl, 1881. 111 s. SLOUČIT se zázn. č. 121
Další info URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 15 / 000001525.htm ]