NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Novotný, Evžen, -1978
Narození 3. listopadu 1925, Chrudim (okr. Chrudim)
Úmrtí 20. května 1978, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední lékařská knihovna (nyní Národní lékařská knihovna) (1949-1978)

Biografická pozn. Zemřel v srpnu 1978. Knihovník, bibliografická literatura.
Źivotopis Narodil se 3. listopadu 1925 v Chrudimi. Za 2. světové války studoval na reálném gymnáziu v Ječné ulici v Praze. Po absolvování kurzu pro knihovníky lidových knihoven v roce 1945 v Hradci Králové se rozhodl pro studium na Státní knihovnické škole, kterou v roce 1947 úspěšně dokončil. Vojenská prezenční služba a předchozí zkušenosti z války (údajně bojoval v květnu 1945 na pražských barikádách) byly příležitostí k tomu, že svůj zájem o knihovnictví obohatil o hlubší vztah ke zdravotnické profesi. Dne 15. listopadu 1949 nastoupil do Ústřední lékařské knihovny, od roku 1950 přejmenované na Státní lékařskou knihovnu. V letech 1951 až 1954 byl pověřen vedením Státní lékařské knihovny. Začal pravidelně vydávat přehledy zdravotnické literatury získávané v československých knihovnách, nejdříve jako měsíční přílohu časopisu lékařů českých, od roku 1954 pak jako samostatný měsíčník. Stál při založení předmětového katalogu Státní lékařské knihovny a byl iniciátorem budování souborných katalogů. Do knihovnické práce i služeb se Evžen dal se vší vervou a jemu vlastní neúnavnou neodbytností. S neodolatelným humorem dovedl vypravovat, jak bojoval kde s kým o rozkvět knihovny a pral se pro ni o každý čtvereční metr plochy s novými majiteli Lékařského domu. Partyzánským způsobem obsadil prostory uvolněné ke schůzování a reprezentaci a nehnul se z nich se svými regály časopisů a knih. Tak násilím vydupal místo pro dnešní čítárnu časopisů a přilehlou příruční knihovnu, kde se začaly podávat čtenářům faktografické informace dávno před tím, než se začalo oficiálně mluvit o tzv. reference service.
Byl spiritus agens knihovny a zůstal jím, i když byl přeřazen do funkce zástupce vedoucího Státní lékařské knihovny v roce 1954. V letech 1955 až 1959 dálkově studoval na Filologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a studium ukončil diplomovou prací na téma předmětová katalogizace. Vedoucího Státní lékařské knihovny zastupoval do roku 1962. Zároveň byl ve funkci vedoucího oddělení doplňování a zpracování fondů, později oddělení doplňování fondů. Vypracovával adresáře zahraničních nakladatelství v odvětví lékařství a zdravotnictví. Poskytoval individuální metodické konzultace, vyvíjel širokou přednáškovou činnost v rámci kurzů organizovaných ústavem ve spolupráci s MZ ČSR. Ústřední dovozní komise pro zahraniční literaturu nejednou použila podkladů jím zpracovaných k provádění celostátních opatření. Z mimoústavní činnosti je třeba připomenout jeho členství v komisi pro tvorbu a využívání informačních zdrojů při FMTIR. Funkci oddělení doplňování fondů zastával až do roku 1978, kdy mu vážné dlouhotrvající onemocnění znemožnilo další pracovní zařazení. Zemřel 20. května 1978. Do báze AUT nahlásit rok narození.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 16 / 000001628.htm ]