NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Renner, Carl
Odkaz. forma Renner, Karl
Narození 1. ledna 1847, Pernink (okr. Karlovy Vary)
Úmrtí 28. ledna 1875, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen (1870-1875)

Biografická pozn. Narozen 1.1.1847 v Perninku, zemřel 28.1.1875 v Praze. Historik, knihovník a archivář pražského historického spolku.
Źivotopis Narodil se 1. ledna 1847 v Perninku do rodiny hrnčíře. V letech 1857 až 1865 navštěvoval gymnázium v Chebu díky podpoře od strýce, pražského kanovníka. Během studií v něm učitelé probudili zájem o historii a studium jazyků, v té době dokonce psal korespondenční lístky latinsky. V srpnu 1865 maturoval s vyznamenáním a na podzim 1865 začal studovat historii na vídeňské univerzitě. V následujícím roce se zúčastnil bojů v Maďarsku a poté pokračoval ve studiu na univerzitě v Praze. Praha ho přitahovala jednak kvůli činnosti německého historického spolku, jednak kvůli střetům Čechů s Němci. V Praze vstoupil do nejstaršího studentského sdružení Albia a brzy se v něm vypracoval do skupiny starších. Od roku 1868 byl členem Spolku pro dějiny Němců v Čechách. Když ukončil studium na filozofické fakultě v roce 1869, vytrvale se vyhýbal příležitostem nastoupit na místo učitele střední školy, jen aby nemusel opustit Prahu. V roce 1870 se stal tajemníkem 1. sekce Spolku a v polovině roku 1870 se stal knihovníkem Spolku. V dubnu 1871 byl zvolen tajemníkem historického spolku, resp. jednatelem, jak byla později tato funkce nazývána. S velkým nadšením se dal do agitace nových členů, takže již v polovině roku 1873 mohl oznámit, že počet členů překročil dva tisíce. Aktivní byl i v přednáškové a publikační činnosti. Odborné historické články publikoval v Mittheilungen. Od července 1873 navíc redigoval jejich literární přílohu.
Také knihovna spolku pod ním vzkvétala, takže ho v roce 1871 požádali členové pražské Obchodní a živnostenské komory, aby uspořádal knihovnu komory, což se mu podařilo dokončit v březnu 1872. Kvůli svým historickým pracím hodně cestoval a bádal v archivech. Poté, co uspořádal loketský archiv, pověřil ho výbor historického spolku správou spolkového archivu. Spolupracoval i s dalšími spolky, jako byl Verein zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse a Deutscher pädagogischer Verein, a byl zvolen do jejich výborů. Za zásluhy o spolek Deutscher Schulpfennigverein byl zvolen jeho místopředsedou. V zimě 1873 až 1874 byl Renner, který dlouho trpěl chrapotem, napaden prudkým černým kašlem, z něhož se na jaře 1874 nemohl úplně vzpamatovat. V srpnu 1874 pobyl několik týdnů v lázních Prameny a poté ve svém milovaném Perninku, kde se viditelně vzpamatoval. S krutou zimou se starý, vytrvalý kašel vrátil. Dostal zánět pohrudnice a po pěti dnech strávených doma na lůžku zemřel 28. ledna 1875 v 16.30. Pohřben byl za účasti mnoha pražských spolků 31. ledna 1875 na Olšanských hřbitovech.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001775.htm ]