NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hlinomaz, Milan, 1959-
Akronym M.hz, 1959-
Církevní jméno Hlinomaz, Milan Hroznata Pavel, 1959-
Narození 21. května 1959, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Strahovská knihovna (1993-1996)
Teplá (okr. Cheb) - Klášter premonstrátů (1996-2009)

Biografická pozn. Narozen 21.5.1959 v Praze. PhDr., knihovník klášterní knihovny premonstrátů, archivář, práce z oboru státní symboliky, epigrafiky, antropologie, literatura o klášterech, církevní historik.
Źivotopis Narodil se 21. května 1959 v Praze. V letech 1975 až 1979 studoval na Střední zemědělsko technické škole v Českých Budějovicích, v letech 1982 až 1984 absolvoval archivní kurz v rámci mimořádného studia na Filozofické fakultě UJEP v Brně. V roce 1986 si zapsal obor archivnictví a historii na Masarykově univerzitě v Brně, v roce 1990 přešel studovat obor archivní studia a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studium ukončil v roce 1993 udělením hodnosti Ph. D. (v roce 1991 získal titul mgr., v roce 1992 titul PhDr.). V letech 1981 až 1990 byl zaměstnán ve Státním ústředním archivu (dnes Národní archiv) a v letech 1990 až 1993 v Archivu Národního muzea v Praze. Od roku 1993 pracoval ve Strahovské knihovně na katalogizaci starých tisků. Zároveň vedl archiv Strahovské knihovny a podílel se na projektu Handbuch deutscher historischen Buchbestände, pro který napsal stať o Strahovské knihovně. V roce 1996 odešel do Kláštera premonstrátů v Teplé, kde pracoval jako knihovník a archivář. Po třináct let katalogizoval staré tisky, mapy a hudební sbírku, archivoval, spravoval umělecké sbírky a publikoval. Podílel se na vzniku elektronické databáze hudebnin Kláštera premonstrátů Teplá, která je přístupná badatelům na místě. V roce 2009 přešel do České inspekce životního prostředí, kde měl do konce roku 2010 na starost archivaci a spisovou službu. V letech 2011 až 2018 pracoval jako archivář na Fakultě humanitních studií UK. V roce 2019 odešel do předčasného důchodu. V letech 1990 až 1996 byl členem Heraldické subkomise Parlamentu ČSFR a ČR.
Zajímá se o monasteriologii, knihovědu, epigrafiku a heraldiku. (Do báze SCK doplnit Odkaz. forma Církevní jméno: Hlinomaz, Milan Hroznata Pavel) V bázi AUT je tato osoba uvedena mylně i pod jo2013755872, ač se jedná o stejnou osobu!
Medaile a ocenění Cena Bohumila Polana (2003)
Další info URLHistorická dílna (PhDr. Milan Hlinomaz, Ph.D.)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 17 / 000001781.htm ]