NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Flajšhans, Jan, 1901-
Církevní jméno Podolský, 1901-
Narození 14. července 1901, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí . 1991
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední slovanská zemědělská knihovna a čítárna (1927)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo veřejných prací (1930-1941)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo školství a osvěty (1945)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Uměleckoprůmyslové museum (1951-1961)

Biografická pozn. Narozen 14.7.1901 v Praze, zemřel 1991. PhDr., knihovník, bibliograf, pěvec.
Źivotopis Narodil se 14. července 1901 na Královských Vinohradech do rodiny lingvisty a literárního historika. Po maturitě na gymnáziu v Křemencově ulici v Praze II v červnu 1919 se zapsal na studium filozofie na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1921 se zároveň šest let učil sólový zpěv v Pivodově škole. Univerzitní studia zakončil rigorózními zkouškami z filozofie v prosinci 1924 a ze slovanské a románské filologie v prosinci 1925. Na základě disertační práce Česká světská lyrická píseň XIV. a XV. století byl promován doktorem filozofie v lednu 1926. Ve školním roce 1926/27 absolvoval Státní školu knihovnickou a složil vyšší státní zkoušku pro vědecké a administrativní knihovny, aby mohl pracovat v Ústřední slovanské zemědělské knihovně a čítárně, kde byl v té době smluvním úředníkem. Asi v roce 1930 se stal ministerským komisařem a přednostou knihovny Ministerstva veřejných prací, v roce 1931 byl jmenován vrchním ministerským komisařem. V roce 1935 navrhl, jak by se daly reorganizovat administrativní knihovny, aby se využilo jejich knižní bohatství, aniž by bylo nutné je centralizovat. Knihovnu Ministerstva veřejných prací vedl patrně do roku 1941 a poté přešel na Ministerstvo školství a osvěty, kde byl do roku 1950 referentem pro obory hudby, divadla a uměleckých škol. V roce 1945 řídil knihovnu Ministerstva školství a osvěty. V letech 1951 až 1961 byl vedoucím knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Byl také aktivní v knihovnických spolcích. Dne 8. listopadu 1928 na schůzi výboru Spolku československých knihovníků a jejich přátel (SČK) upozornil, že mnozí mladší členové spolku s odborným knihovnickým vzděláním se marně snaží získat práci v knihovnách, protože jsou na jejich místa připouštěni lidé bez knihovnické kvalifikace.
Dne 24. listopadu 1928 byl zvolen předsedou sociální sekce SČK, která měla evidovat volná místa v knihovnách a členy spolku s knihovnickou kvalifikací bez místa. V květnu 1929 byl zvolen členem výboru SČK, v dalším roce však zvítězila protikandidátka, takže vstoupil do Československé společnosti knihovědné. V červnu 1935 byl zvolen za náhradníka do výboru Ústředního spolku československých knihovníků a v březnu 1936 znovu. Na knihovnických akcích často vystupoval jako basbarytonista. V roce 1939 byl delegován do předsednické rady Masarykova ústavu pro národní výchovu a v roce 1940 vedl přednášku v putovní vzdělavatelské škole tohoto ústavu. Za protektorátu prosazoval domy kultury na venkově, šířil české lidové písně. Hodně publikoval v časopise Česká hudba a v Osvětě venkova. I v důchodu se zajímal o knihovnictví a byl zván na besedy pro knihovnickou veřejnost (například v březnu 1983 besedoval s knihovnickou veřejností v Národním muzeu). Zemřel v r. 1991.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 20 / 000002019.htm ]