NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Truhlář, Antonín, 1849-1908
Narození 5. listopadu 1849, Lično (okr. Rychnov nad Kněžnou)
Úmrtí 10. září 1908, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Akademické gymnázium (-1902, 1903-1904)

Biografická pozn. Narozen 5.11.1849 v Líčně u Kostelce nad Orlicí, zemřel 10.9.1908 v Praze. Středoškolský profesor, knihovník, bibliograf, literární historik, publikace z oboru, překlad z latiny.
Źivotopis Narodil se 5. listopadu 1849 do rodiny ličenského mlynáře jako nejmladší ze tří dětí. V letech 1861 až 1865 docházel do gymnázia v Rychnově nad Kněžnou a v letech 1865 až 1869 do královéhradeckého gymnázia. Po maturitě v srpnu 1869 se zapsal na Filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. V únoru 1873 se podrobil učitelské zkoušce z klasické filologie a ve školním roce 1873/74 působil jako suplent na gymnáziu v Litomyšli. Ve školním roce 1874/75 vyučoval latinu, řečtinu a češtinu již jako řádný učitel na reálném gymnáziu v Domažlicích. V březnu 1875 byl povolán na jičínské státní gymnázium, kde působil do roku 1883. Od podzimu 1883 byl profesorem pražského Akademického gymnázia v Praze. Vedle pedagogické činnosti, kterou zde vykonával, se staral i o gymnazijní knihovnu. Pro lepší orientaci v ní vypracoval podrobný katalog. Do 15. prosince 1901 se staral jak o učitelskou, tak o žákovskou knihovnu, poté do konce školního roku 1901/02 a ve školním roce 1903/04 už jen o učitelskou. Láska ke knize byla jeho životní vášní. Sbíral lidovou literaturu z doby úpadku i obrození. Jeho byt byl jedna velká knihovna, pro kterou nelitoval peněz. Pravým pokladem byla jeho sbírka vydání antických klasiků a církevních spisovatelů. Ještě za svého života věnoval sbírku prací staročeského filologa Zikmunda Hrubého z Jelení do muzejní knihovny. Ve školním roce mimo hodiny úřední trávil čas nejraději v knihovně gymnázia. Spoustu hodin mu zabralo také excerpování a studium pramenů ve velkých pražských knihovnách.
Bohatství pražských knihoven využil k práci na bibliografii překladů z klasických literatur do češtiny od nejstarších dob až do osmdesátých let 19. století, která byla otištěna ve Sborník prací filologických vydaný na oslavu dvacetipětiletého jubilea prof. Jana Kvíčaly v roce 1884 na s. 66 až 99. Psal do Ottova slovníku naučného, Kroku, Českého Musea filologického a hlavně do Časopisu Českého Musea, který navíc v letech 1891 až 1900 redigoval. V roce 1888 byl jmenován mimořádným členem Královské české společnosti nauk (řádným v roce 1908), v roce 1890 řádným členem České akademie věd a umění a v roce 1901 ředitelem Akademického gymnázia v Praze. Od listopadu 1897 až do své smrti zastával funkci tajemníka III. třídy České akademie věd a umění. V roce 1906 byl raněn mrtvicí a jeho zdravotní stav se pak již nezlepšil. Zemřel 10. září 1908 ve 23 hodin ve svém bytě na Královských Vinohradech a jako důvod smrti bylo uvedeno zkornatění tepen. Smuteční obřad proběhl o tři dny později a v prosinci 1908 byl uložen do rodinného hrobu v Ličně.
Medaile a ocenění vládní rada (1907)
odhalení pamětní desky na rodném mlýně (1931)
Další info URLMatriční záznam o úmrtí
URLWikipedie (Antonín Truhlář)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 20 / 000002025.htm ]