NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Parthe, J.
Odkaz. forma Parthe, Joseph
Parthe, Josef
Narození 24. prosince 1826, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 30. ledna 1889, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Litoměřice (okr. Litoměřice) - Ober-Gymnasium (1856-1870)
Brno (okr. Brno-město) - Lehrerbildungs-Anstalt und Übungsschule (1870-1871)
Brno (okr. Brno-město) - Staats-Realgymnasium (1871-1889)

Biografická pozn. Narozen 24. 12. 1826 v Praze, zemřel 30. 1. 1889 v Brně. PhDr., středoškolský (gymnasiální) pedagog a knihovník, autor učebnic matematiky.
Źivotopis Narodil se v Praze 24. prosince 1826, docházel na piaristické gymnázium na Novém Městě, poté navštěvoval 2 ročníky filozofie a 20. května 1847, kdy mu bylo jen něco málo přes 20 let, získal na pražské univerzitě titul doktora filozofie. V říjnu 1848 byl jmenován asistentem matematiky ve staroměstské lyceální třídě. Po složení zkoušky učitelské způsobilosti nastoupil v říjnu 1850 jako suplent matematiky, němčiny a německé litratury na gymnázium do Litoměřic. Po třech letech svědomité činnosti byl v listopadu 1853 ministerstvem jmenován skutečným učitelem gymnázia a v této funkci setrval více než šestnáct let. V litoměřickém gymnáziu učil i fyziku a filozofickou propedeutiku a od školního roku 1856/57 se začal systematicky věnovat zlepšení stavu gymnazijní knihovny. V tom roce společně s A. Wolfem sestavil katalogy žákovské knihovny. Od dalšího školního roku byl už ve výročních zprávách uváděn jako knihovník. Nejprve se věnoval sbírce programů. Programy rakouských a pruských škol rozdělil tematicky podle v nich zveřejněných odborných statí a vytvořil k nim katalog, na jehož konci byl rejstřík škol. Nově zkatalogizoval žákovskou knihovnu a s pomocí několika studentů rozmnožil seznamy knih pro jednotlivé třídy. Zároveň vedl sedm let nově založenou střední dívčí školu, kterou mu svěřila litoměřická obec. Pedagogické a knihovnické práci se věnoval v Litoměřicích do poloviny března 1870, kdy byl povolán do Brna, aby tam řídil učitelský ústav. Krátce po příchodu na učitelský ústav zjistil, že fond knih je v téměř nepoužitelném stavu. Knihy byly z větší části nerozřezané a nevázané, v únoru 1871 proto vymohl 100 zlatých od zemské školní rady na vazbu.
V knihách chyběly otisky razítka a signatury. Katalogizace byla provedena nedůsledně. Společně s Ed. Křivánkem, žákem 2. ročníku, rozdělil fond do tří skupin podle typu uživatelů (pro učitele, kandidáty učitelství a studenty), vše zkatalogizoval a vytvořil seznamy pro jednotlivé třídy. Sám pak půjčoval knihy z fondu učitelské knihovny, výpůjčkami z knihovny pro kandidáty učitelství pověřil hlavního učitele Schmidka, péče o studentskou knihovnu přešla na třídní učitele. Od roku 1870 úspěšně vykonával funkci zástupce ředitele zkušební komise pro školy obecné a měšťanské a v letech 1873 až 1882 funkci ředitele této komise, v letech 1870 až 1882 funkci člena zemské školní rady. Poté, co se na učitelském ústavě vyučovací jazyk změnil z němčiny na češtinu, byl císařským rozhodnutím z 26. srpna 1871 jmenován ředitelem nově zřízeného c. k. reálného gymnázia v Brně, pozdějšího druhého německého gymnázia. I na této škole učil stejně jako na učitelském ústavě matematiku, nezanedbával však ani gymnazijní knihovnu. V prvních dvou letech si sám vzal na starost půjčování knih učitelům a žákům a jen trochu mu pomáhal Raimund Dohnal, student německého komunálního učitelského ústavu. Ve třetím roce už půjčování části učitelské knihovny předal svému podřízenému a v dalším roce její zbytek a celou žákovskou knihovnu. Katalogizaci fondu žákovské a učitelské knihovny prováděl však sám a to až do konce svého života. V roce 1884 navíc zhotovil nový abecední rejstřík pro obě knihovny. V letech 1873 až 1888 působil i jako okresní školní inspektor pro město Brno.
Mezi odborníky se prosadil články, v nichž hledal odpovědi na zajímavé pedagogické otázky. Články většinou publikoval v Zeitschrift der österreichischen Gymnasien a ve výročních zprávách. Jako samostatné spisy zveřejnil “Das praktische Rechnen im neuen österreichischen Münzfusse“ (Litoměřice 1859), „Aufgaben aus der Arithmetik und den Elementen der Algebra“ (Praha a Litoměřice 1862) a 1. sešit učebnice „Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien“ (Praha 1866). Byl výborným rétorem a nezapomenutelným se stal jeho brilantní slavnostní projev při otevření nové budovy brněnského gymnázia v roce 1883. Brněnský učitelský spolek, v němž často přednášel, ho v říjnu 1888 jmenoval čestným členem. Zemřel 30. ledna 1889 v poledne v Brně na zástavu srdce.
Medaile a ocenění školní rada (1878)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 22 / 000002200.htm ]