SK ČR   SKC - Souborný katalog České republiky (CASLIN)
Podrobnější informace a odkazy do knihoven naleznete v online katalogu / For more information and links to libraries enter the online catalogue
Hlavní záhlaví Bible. Nový zákon. Česky
Název Bible. Nový zákon [zvukový záznam] : český ekumenický překlad
Nakl. údaje Praha : Česká biblická společnost, c2007
Popis (rozsah) 17 zvukových desek : digital, MP3 ; 12 cm

Další původce Strejček, Alfred, 1941-
Somr, Josef, 1934-
Medvecká, Taťjana, 1953-
Obsahuje Matouš -- Marek -- Lukáš -- Jan -- Skutky apoštolů -- Římanům -- 1. list Korintským -- 2. list Korintským -- Galatským -- Efezským -- Filipským -- Koloským -- 1. list Tesalonickým -- 2. list Tesalonickým -- 1. list Timoteovi -- 2. list Timoteovi -- Titovi -- Filemonovi -- Židům -- List Jakubův -- 1. list Petrův -- 2. list Petrův -- 1. list Janův -- 2. list Janův -- 3. list Janův -- List Judův -- Zjevení Janovo

Předmět. heslo Bible. Nový zákon
Předmět. heslo * biblické texty
Forma a žánr * kompaktní disky
CNB cnb001807382

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/skc / 003 / 49 / 89 / 003498925.htm ]