NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autotypie
Fotoreprodukční způsob, kterým se tónový obraz a tónové plochy různé světlosti rozloží na síť bodů různých tvarů, velikosti a hustoty, které jsou způsobilé pro tisk.
[DIDEROT-1996:174]
[A-Č-1991:132]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000001.htm ]