NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elektrostatický tisk
Technologie tisku, která využívá vlastností elektrostatického pole a elektrostatických nábojů k vytvoření obrazu z prášku nebo inkoustu na výstupní médium.
[MERTA-1994:55]
[AMERI-1993:443]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000003.htm ]