NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
fotomechanická reprodukční technika
fotomechanický tisk
Ruční příprava tiskové desky, při níž se nejprve zhotoví pozitiv nebo negativ předlohy, která se přenáší fotomechanickou cestou na tiskovou desku.
[BLÁHA-1959:140]
[MERTA-1994:120]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000005.htm ]