NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
fotoreprodukce
Rozmnožování předlohy fotografickou cestou s použitím fotograficky získaných negativů, diapozitivů nebo digitálních fotografických záznamů.
[AMERI-1993:1029]
[BLÁHA-1959:140]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000006.htm ]