NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
reprografie
Technologický obor, který využívá grafických technik nebo informačních technologií k rozmnožování grafických materiálů nebo jejich převodu do jiné grafické podoby. Využívá přitom dalších oborů jako je optika, chemie, elektrotechnika apod. Pojem se užívá též jako souhrnný termín pro zhotovování, rozmnožování a uchovávání médií s grafickým záznamem.
[REPRO-1975:48]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000010.htm ]