NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
termotisk
termografický tisk
Tiskový proces využívající k vytvoření reprodukovaného obrazu fyzikálních nebo chemických změn termolabilních látek.
[REPRO-1975:56]
[KŘÍŽ-1994:261]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000011.htm ]