NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přenosová rychlost
bitová rychlost, šířka pásma, rychlost přenosu
Rychlost, kterou obvod nebo komunikační kanál přenáší informace ze zdroje na místo určení v síti, příp. z paměťového média nebo na něj. Měří se v jednotkách informací za jednotku času - v bitech nebo znacích (a jejich násobcích kb, Mb, Gb atd.) za sekundu (bps - bit per second). Za základní rychlost se považuje maximální přenosová rychlost, průměrná rychlost zahrnuje i mezery mezi bloky jako část doby přenosu.
[SLOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKY-1993:374]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000013.htm ]