NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čárový kód
čárkový kód (nespr.)
Kód zobrazující číslice, písmena a znaky pomocí předem definovaných šířek čar a mezer. Využívá se pro rychlou identifikaci předmětů a výrobků. V knihovnictví se uplatňuje k identifikaci publikací, příp. čtenářů a uživatelů informačních služeb. Čárové kódy se tisknou v různém provedení, nejčastěji jsou užívány systémy Code 39, Code 128, EAN, ITF, Codabar, PDF 417, Interleaved 2 of 5-ITF. Jako čtecí zařízení slouží elektronické a optické snímače stacionární nebo ruční, např. snímač CCD a laserový snímač.
[MINIHOFER-1986:42]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000014.htm ]