NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
datový soubor
Soubor obsahující množinu dat uspořádanou určitým způsobem (např. text, tabulka, obrázek), která vzniká jako výstup určitého programu (např. textového editoru).
[KŘÍŽ-1994:77,111]
[DIDEROT-1998:176]
[ŽIVĚ-2002]
[VORÁČEK-1998:36]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000016.htm ]