NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
programový soubor
Soubor obsahující část nebo celý program (např. textový editor, tabulkový procesor apod.). Program je obvykle tvořen více než jedním programovým souborem.
[VORÁČEK-1998:103]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000017.htm ]