NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
soubor
formát souboru, přípona souboru, počítačový soubor
Množina informací uložená na nosiči dat, která je označena názvem, délkou a datem vzniku. Velikost souboru se udává se v bytech a jejich násobcích (kB, MB, GB atd.). Rozlišují se soubory různých typů (formátů), např. textové, databázové, programové, obrazové nebo zvukové; pro vnější rozlišení formátu souboru se ve většině operačních systému používá přípona, která je součástí názvu souboru.
[ŽIVĚ-2002]
[VORÁČEK-1998:116]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000018.htm ]