NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
digitalizační zařízení
digitalizátor, digitizér
Zařízení provádějící převod analogových dat z grafické předlohy na číslicový formát (např. skener nebo digitální fotoaparát).
[KŘÍŽ-1994:86]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000019.htm ]