NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
grafické uživatelské rozhraní
GUI (zkr.), GUE (zkr.), grafické uživatelské prostředí, graficky orientované rozhraní, rozhraní řízené nabídkou (zast.), interface řízený nabídkou (zast.), menu
Uživatelské rozhraní, které usnadňuje uživateli práci s programy prostřednictvím grafické prezentace určitých činností pomocí oken, dialogových rámečků, ikon, menu a dalších grafických prvků; uživatel nemusí nutně znát příkazy pro komunikaci s počítačem a jejich syntaxi.
[KŘÍŽ-1994:127]
[ŘÍHA-2002:104]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000022.htm ]