NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
holografie
Způsob optického zobrazování založený na interferenci a difrakci světelných svazků, které uchovává trojrozměrnost objektů. Vyvolaný obraz, nazývaný hologram, osvětlený pomocným svazkem působí jako ohybová mřížka a pozorovatel vidí v propuštěném nebo odraženém světle trojrozměrný obraz původního předmětu. Tištěné hologramy se užívají jako ochranné známky na průkazech nebo výrobcích.
[DIDEROT-1997A:163]
[KRIŠTOUFEK-1986:67,323]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000024.htm ]