NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hustota záznamu
bpi
Počet bitů uložených na jednotku délky nebo plochy nosiče dat. Udává se v bitech na palec - bpi (bits per inch).
[KŘÍŽ-1994:83]
[KRIŠTOUFEK-1986:69]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000025.htm ]