NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informatika
Obor zabývající se zákonitostmi vzniku, sběru, přenosu, třídění, strukturou, vlastnostmi, zpracováním, ukládáním a vyhledáváním dat a informací, a to převážně se zaměřením na využití informačních technologií.
[AMERI-1993:698]
[DIDEROT-1997A:273]
[KRIŠTOUFEK-1986:74]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000027.htm ]