NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rozhraní
interface
Místo, kde dochází k výměně informací mezi dvěma zařízeními (hardwarové rozhraní), programy (softwarové rozhraní) nebo člověka a zařízení nebo programu (uživatelské rozhraní). Příkladem hardwarového rozhraní jsou sériové a paralelní porty, přes které se počítač ovládá ze vstupních zařízení a realizuje výstupy. Příkladem softwarového rozhraní jsou ovládací programy sloužící komunikaci mezi obsluhou a počítačem.
[DIDEROT-1997A:280]
[KŘÍŽ-1994:144]
[VORÁČEK-1998:65,109]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000029.htm ]