NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rozhraní řízené příkazy
interface řízený příkazy
Rozhraní, které umožňuje uživateli provádět operace pomocí příkazové řádky vyžadující zápis příkazů v přesné syntaxi, např. "C:\>delete file.txt".
[SLOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKY-1993:206]
[HARRODS-2000:167]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000030.htm ]