NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kapacita paměti
Celkový objem dat, které mohou být uloženy v paměti. Velikost kapacity paměti se uvádí v násobcích bytů (1 kB = 1 kilobajt = 1024 bytů; 1 MB = 1 megabajt = 1 048 576 bytů, 1 GB = 1 gigabajt = 1024 MB).
[KRIŠTOUFEK-1986:89]
[VORÁČEK-1998:70]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000031.htm ]