NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
komunikační program
Softwarová aplikace, která umožňuje obstarat a řídit komunikaci mezi komunikujícími prvky (obvykle je ještě nutné další hardwarové vybavení) prostřednictvím počítačové sítě, modemu, standardního telefonního vedení nebo pomocí bezdrátových technologií.
[KŘÍŽ-1994:66]
[ŽIVĚ-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000032.htm ]